Doradztwo z zakresu prawa żywnościowego

Doradztwo z zakresu prawa żywnościowego w Polsce. Bez względu na to, czego wymagasz, nasi specjaliści mają predyspozycje, aby przekroczyć Twoje pragnienia w doradztwie w zakresie prawa żywnościowego.

Doradztwo z zakresu prawa żywnościowego w Polsce

Na początku projektu doradczego staramy się zrozumieć cel, zakres i harmonogram projektu, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze doradztwo z zakresu prawa żywnościowego w Polsce. Jesteśmy w pełni zaangażowani w udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mogą mieć klienci po zakończeniu wdrożenia. Ponadto, możemy przedstawić i omówić nasze ustalenia podczas spotkań, aby ułatwić lepsze zrozumienie naszej opinii.

Nasz zespół posiada szeroką wiedzę na temat przepisów prawa żywnościowego w Polsce, a także doświadczenie w zakresie sposobu przeprowadzania kontroli w Polsce i innych krajach. Dzięki temu możemy zaoferować skuteczne rozwiązania i usługi, które odpowiadają konkretnym potrzebom każdego klienta. Nieustannie staramy się również podnosić kwalifikacje i wiedzę naszego zespołu, aby mógł on świadczyć najbardziej aktualne usługi doradcze w zakresie prawa żywnościowego w Polsce.

Doradztwo z prawa żywnościowego

Doradztwo z prawa żywnościowego i marketingu żywności to ważne usługi dla firm, organizacji i osób w branży spożywczej. Konsultanci prawa żywnościowego mogą pomóc w stworzeniu skutecznego planu marketingowego, zapewniając jednocześnie, że wszystkie przepisy są przestrzegane. Możemy zaoferować porady dotyczące wymogów etykietowania, list składników, paneli faktów żywieniowych, oświadczeń zdrowotnych i innych. Dodatkowo, nasi eksperci udzielą wskazówki do dotyczących działań promocyjnych, takich jak kampanie reklamowe i kampanie w mediach społecznościowych, a także doradzić w zakresie standardów bezpieczeństwa i zgodności produktów. Specjaliści od marketingu żywności mogą pomóc w tworzeniu skutecznych strategii dotarcia do odbiorców docelowych i budowania świadomości marki. Chcemy pomagać dostarczyć wiedzy na temat najlepszych metod dotarcia do potencjalnych klientów za pośrednictwem tradycyjnych mediów lub platform cyfrowych. Dzięki znajomości zachowań konsumenckich i trendów w branży spożywczej, możemy doradzać w opracowaniu kreatywnych rozwiązań w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania obecnych.
OPINIE PRAWNE I INTERPRETACJE
Przygotowujemy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące interpretacji i stosowania prawa żywnościowego w Polsce.
  • Czy można zastosować składnik i w jakiej dawce?
  • Jak uzasadnić, że produkt właściwie został zakwalifikowany jako FSMP?
  • Jakie są kryteria oceny bezpieczeństwa produktu?
  • Czy wybrany dodatek można zastosować w produkcie?
  • Czy można nazwać produkt (przykład:)„kakaowy” czy może „o smaku kakaowym”?
  • Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie w przypadku marki własnej?
  • Do której kategorii należy produkt?
Ocena kategorii

Ocena kategorii jest ważnym krokiem dla każdej firmy w celu określenia, które produkty powinny być umieszczone w określonych kategoriach. Jeśli chodzi o żywność, istnieją cztery główne kategorie: suplement diety, żywność ogólna, FSMP (żywność przeznaczona do specjalnych celów medycznych) i żywność wzbogacona.

Ocena składu

Weryfikujemy historię spożycia i odnosimy się do poziomu zawartości, aby przeanalizować, czy jest on odpowiedni, czy nie. Pomaga nam to zapewnić, że składniki są wystarczająco bezpieczne i skuteczne w użyciu. Oceniamy również potencjalne ryzyko związane z użyciem określonych składników oraz ich wpływ na zdrowie, środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wszystkie produkty spełniają wymagane normy bezpieczeństwa i jakości. Ocena składu jest ważnym krokiem gwarantującym, że wszystkie towary są najwyższej jakości i zostały dokładnie przetestowane przed wprowadzeniem do obrotu.
, typie lub łącznie w żywności. Badamy zapis użycia, zaglądamy do ilości zawartości.

Ocena znakowania - etykiety

Weryfikujemy zarówno treści obowiązkowe, jak i dobrowolne, aby zapewnić dokładność i kompletność prezentowanych informacji. Proces ten zapewnia również, że wszelkie potencjalne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub uwagi prawne są zawarte, co pozwala konsumentom na podjęcie świadomych decyzji przy zakupie produktu. Dodatkowo sprawdzamy wielkość, czcionkę, kolor i umiejscowienie etykiety na opakowaniu, aby zapewnić zgodność ze standardami branżowymi i widoczność dla konsumentów. Ostatecznie ten proces oceny zapewnia, że produkty naszych klientów są zgodne z przepisami branżowymi, a klienci mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o produkcie przed dokonaniem zakupu.

Rejestracja notyfikacja powiadomienie

W naszej firmie rozumiemy, jak ważne jest dotrzymywanie wszelkich krajowych procedur związanych z obrotem żywnością. Dlatego w imieniu naszych klientów zapewniamy powiadomienia o rejestracji GIS. Upewniamy się, że są oni świadomi wszelkich zmian lub aktualizacji przepisów i mogą odpowiednio dostosować swoje praktyki biznesowe. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie i może zapewnić, że wszystkie powiadomienia są wysyłane szybko i dokładnie, gwarantując naszym klientom zachowanie zgodności z ich obowiązkami. Ponadto oferujemy spersonalizowane usługi dostosowane do potrzeb każdej firmy, upewniając się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty. Z nami możesz być pewien, że wszystkie Twoje wymagania dotyczące powiadomień o rejestracji zostaną załatwione sprawnie i szybko.

Suplement diety

Jeśli chodzi o suplementy diety, istnieje wiele ważnych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, sprawdzając ich skład. Przyjrzymy się kategorii suplementu, a także kompozycji składników aktywnych i dodatków. Ponadto sprawdzimy dawki wszelkich obecnych składników aktywnych, aby upewnić się, że są one bezpieczne do spożycia. Wreszcie, przyjrzymy się etykietom i reklamom związanym z suplementem diety, aby upewnić się, że wszystkie roszczenia producenta są dokładne i uczciwe. Po dokładnym zbadaniu sprawy powiadamiamy Główny System Informacji (GIS), aby mógł on śledzić wszelkie potencjalne kwestie związane z suplementami diety.

Nowa żywność

Kiedy sprawdzamy, czy dany składnik jest nową żywnością, podchodzimy do tego kompleksowo. Jeśli okaże się, że składnik nie jest nową żywnością, wówczas starannie zbieramy dowody na historię jego zastosowania w żywności. Może to obejmować badanie odpowiednich badań naukowych, badanie wiedzy konsumentów oraz analizę tradycyjnego zastosowania składnika. Jeśli jednak okaże się, że składnik jest rzeczywiście nową żywnością, wówczas przygotujemy wniosek, który zostanie złożony do Komisji Europejskiej. Wniosek ten zawiera obszerną ocenę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez ekspertów w danej dziedzinie, a także wszelkie inne informacje uznane za niezbędne do udowodnienia jego przydatności do spożycia przez ludzi. Cały proces musi być przeprowadzony dokładnie i z wielką dbałością o szczegóły, aby Komisja zaakceptowała nasz wniosek. Ostatecznie naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że wszystkie produkty spożywcze stosowane w Europie są bezpieczne dla ludzi, a to oznacza, że każdy pojedynczy składnik został dokładnie sprawdzony przed dopuszczeniem do użytku

Obowiązki firmy branży spożywczej

Jako przedsiębiorstwo spożywcze, istnieje wiele obowiązków, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktu. Obejmują one zgłaszanie się do inspekcji, rejestrację firmy w odpowiednich organach, uzyskanie zgody od niezbędnych stron oraz spełnienie wszystkich wymogów związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją. Aby zachować zgodność z przepisami, musimy również prowadzić aktualną dokumentację wszystkich działań związanych z procesem produkcji, takich jak pozyskiwanie surowców i weryfikacja ich bezpieczeństwa. Ponadto musimy zapewnić, że nasze produkty spełniają standardy określone przez agencje rządowe i stowarzyszenia branżowe. Musimy również zrozumieć nasze prawa i obowiązki prawne w zakresie oznakowania i reklamy naszych produktów. Wreszcie, musimy stosować najlepsze praktyki przechowywania żywności, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zepsuciu. Wypełniając te obowiązki, możemy zapewnić, że klienci otrzymają od naszej firmy bezpieczne, wysokiej jakości produkty spożywcze.

Oświadczenie zdrowotne

Przy opracowywaniu oświadczeń zdrowotnych dla produktu należy upewnić się, że są one dokładne i właściwe. Stworzymy listę oświadczeń dla produktu i sprawdzimy, czy spełniają one określone warunki i czy można je zmodyfikować tak, aby spełniały treść oświadczenia. Będzie to stanowić dobrą podstawę do wprowadzenia produktu na rynek, ponieważ zapewnia, że zgłaszane roszczenia są wiarygodne. Dokonamy również przeglądu wszystkich oświadczeń, aby upewnić się, że są one prawidłowo stosowane do produktu. Ponadto musimy rozważyć, czy nie należy przeprowadzić dalszych testów lub badań w celu poparcia twierdzeń dotyczących produktu. Ważne jest, aby każde oświadczenie zdrowotne było poparte dowodami naukowymi, tak aby klienci mogli zaufać tym oświadczeniom.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP)

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) to produkt, który został specjalnie zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych osób cierpiących na schorzenia. Produkty FSMP są zazwyczaj opracowywane w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych osób, które nie są w stanie spożywać normalnych posiłków z powodu choroby, urazów lub niedożywienia. W związku z tym, określenie, czy dany produkt kwalifikuje się jako FSMP wymaga starannej oceny i oszacowania. W naszej firmie, przed określeniem, czy produkt może być oznaczony jako FSMP, dokładnie oceniamy jego skład i przeznaczenie. Po tej ocenie, opracujemy również uzasadnienie, dlaczego produkt powinien być sklasyfikowany jako FSMP i przekażemy nasze ustalenia do GIS. Dzięki naszej wiedzy jesteśmy pewni, że możemy pomóc w zapewnieniu klientom wysokiej jakości produktów, które mogą zaspokoić ich potrzeby żywieniowe, a jednocześnie są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami.

Marketing, Social Media

Marketing i Social Media idą ze sobą w parze. Media społecznościowe stały się nieocenionym narzędziem marketingu, pozwalając firmom dotrzeć do klientów na znacznie szerszą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Przy odpowiedniej strategii, media społecznościowe mogą być wykorzystywane do zwiększenia świadomości marki, tworzenia znaczących relacji z klientami i napędzania sprzedaży. Ważne jest, aby zrozumieć zasady marketingu w mediach społecznościowych, ponieważ staje się on coraz bardziej regulowany. Możemy sprawdzić zgodność reklamy jeszcze na etapie koncepcji i scenariusza lub gdy jest ona gotowa do emisji. Proponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb każdej firmy i pomagamy im pozostać w granicach prawa. Dodatkowo podpowiemy Ci, na co zwrócić uwagę przy nawiązywaniu współpracy z influencerem, np. ile powinieneś mu płacić i jakie treści powinien produkować dla Twojej organizacji.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe

Jeśli chodzi o oświadczenia zdrowotne i żywieniowe, opracujemy kompleksową listę, która może być wykorzystana jako dobra podstawa marketingu. Lista ta będzie zawierać warunki, jakie musi spełniać produkt, aby można było złożyć takie oświadczenie, a także sposób modyfikacji treści takiego oświadczenia. Ponadto zadbamy również o to, aby te oświadczenia były prawidłowo stosowane, aby nie wprowadzały w błąd i nie dezorientowały konsumentów. Rozumiemy, że oświadczenia te są ważnym narzędziem budowania zaufania u potencjalnych klientów i dlatego poważnie podchodzimy do tego zadania. Zdajemy sobie sprawę, że oświadczenia zdrowotne i żywieniowe muszą być dokładne i wiarygodne, aby nasi klienci mogli podejmować świadome decyzje o swoich wyborach zakupowych.

Audyt strony i sklepu internetowego

Doprowadzamy treści na stronach internetowych do stanu zgodnego z przepisami. Proponujemy rozwiązania. Sprawdzamy czy w sklepie online są wszystkie wymagane prawem informacje.

RASFF

Wspieramy w sytuacjach
kryzysowych np. zgłoszenie
do RASFF. Doradzamy postępowanie krok po kroku.

Nazwa żywności

Na podstawie specyfikacji i przeznaczenia wskazujemy jaką nazwą powinien mieć produkt. Podamy nazwę zwyczajową lub opracujemy opisową.

Żywność funkcjonalna

Wskażemy w jakiej kategorii należy wprowadzić ją na rynek, zweryfikujemy skład, sprawdzimy oznakowanie, poinstruujemy, co zgodnie z przepisami można mówić o FF w reklamie.

Inne rynki

Koordynujemy procesy wprowadzania produktów i usług na inne rynki. Prezentujemy wymagania prawne na rynku docelowym, sprawdzamy czy produkt i jego etykieta są zgodne z tymi wymaganiami; notyfikujemy, rejestrujemy. Wskażemy jak pozyskać FSC.

Ocena skutków regulacji

Oceniamy jak nowe lub planowane przepisy wpłyną na produkt i firmę. Wskazujemy potencjalne ryzyko i wyzwania. Dzięki takim analizom firmy są w stanie przygotować się do zmiany przepisów ze stosownym wyprzedzeniem, bez zbędnego stresu.

Przewodniki i checklisty

Opracowujemy praktyczne narzędzia dla różnych działów np. przewodnik dla marketingu „Zakazane treści w reklamie żywności”, przewodnik dla uczelni „Jak sprawdzić status składnika roślinnego”, przewodnik dla działu medycznego i R&D „Jakie informacje muszą być podane w reklamie FSMP”.

Konkurencja łamie prawo?

Sprawdzimy czy wskazana firma łamie przepisy prawa żywnościowego, jeśli tak to które i jakie mogą być dla niej konsekwencje. Uczestniczymy też w mediacjach pomiędzy konkurencyjnymi firmami.

Inspekcja wykryła nieprawidłowości?

Jeśli firmie zdarzyło się popełnić błąd wskażemy, jak go naprawić, co odpisać itd. A jeśli to inspekcja się myli? Sprawdzimy i przedstawimy argumenty, napiszemy uzasadnienie.

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM)

Ocenimy zgodność materiału z wymogami, wskażemy jakie badania są potrzebne do potwierdzenia bezpieczeństwa, opracujemy deklarację zgodności.

Eko, wolne od GMO, naturalny, SUPERFOOD

Sprawdzimy możliwość zastosowania treści marketingowej, przedstawimy wymagania i pomożemy je zrealizować.

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz