Ocena znakowania – etykiety produktów i wyrobów spożywczych

Ocena znakowania - etykiety produktów i żywności stały się istotną częścią naszego codziennego życia. Dostarczają nam informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji przy zakupie produktów i żywności, a także pomagają nam zrozumieć, jak właściwie z nich korzystać. Ocena oznakowania jest niezbędna, aby zapewnić, że oznakowanie dokładnie odzwierciedla to, co znajduje się w produkcie lub żywności, oraz że dostarcza dokładnych informacji o potencjalnych zagrożeniach.

Prawo żywnościowe etykiety - znakowanie żywności

Prawo dotyczące etykietowania i znakowania żywności to zbiór przepisów mających na celu zapewnienie, że konsumenci są w stanie podejmować świadome decyzje dotyczące kupowanych produktów spożywczych i napojów. Etykiety żywności muszą zawierać dokładne informacje na temat wartości odżywczych, składników, pochodzenia i innych istotnych czynników, aby konsumenci wiedzieli, co kupują. Przepisy wymagają, aby znakowanie żywności "etykiety" zawierały informacje o kaloriach, tłuszczu, cholesterolu, sodzie, węglowodanach i białkach - a także o wszelkich potencjalnych alergenach obecnych w produkcie. Prawo żywnościowe wymaga również na etykietach, aby producenci żywności podawali datę przydatności do spożycia na łatwo psujących się produktach. Dzięki czemu kupujący mogą mieć pewność, że kupują świeże produkty. Dodatkowo, producenci żywności są zobowiązani przez prawo żywnościowe do umieszczania szczegółowych informacji o wartościach odżywczych na swoich etykietach, opakowaniach i stronach internetowych. Przepisy te zostały opracowane w celu ochrony konsumentów przed wprowadzającymi w błąd lub fałszywymi oświadczeniami reklamowymi firm spożywczych. Podsumowując, przepisy dotyczące etykietowania i znakowania żywności są ważnym narzędziem zapewniającym bezpieczne i przejrzyste praktyki w zakresie etykietowania żywności.

Ocena znakowania - znakowanie produktów spożywczych

Ocena etykietowania jest ważną częścią przemysłu spożywczego. Etykietowanie pomaga informować konsumentów o składnikach i wartościach odżywczych różnych rodzajów żywności, a także pomaga zapewnić zgodność z przepisami krajowymi i unijnymi. Firmy muszą być świadome zasad etykietowania swoich produktów i zapewnić, że wszystkie etykiety są dokładne i aktualne, aby uniknąć problemów takich jak fałszowanie lub niewłaściwa marka. Ważne jest również, aby firmy odpowiednio monitorowały swoje procesy etykietowania, aby zapobiec wszelkim potencjalnym problemom prawnym, ponieważ mogą one skutkować kosztownymi karami lub wycofaniem produktu z rynku. W naszej firmie specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z funkcjonowaniem podmiotów z branży żywności, suplementów, HORECA, materiałów i produktów. Zajmujemy się wszystkim, począwszy od rejestracji działalności i pomysłów na produkty, poprzez kampanie reklamowe, aż po zapewnienie odpowiedniej obecności produktu na rynku poprzez kontrolę inspekcji i zainteresowanie konkurencji.  
OPINIE PRAWNE I INTERPRETACJE
Przygotowujemy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące interpretacji i stosowania prawa żywnościowego.
  • Czy można zastosować składnik i w jakiej dawce?
  • Jak uzasadnić, że produkt właściwie został zakwalifikowany jako FSMP?
  • Jakie są kryteria oceny bezpieczeństwa produktu?
  • Czy wybrany dodatek można zastosować w produkcie?
  • Czy można nazwać produkt (przykład:)„kakaowy” czy może „o smaku kakaowym”?
  • Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie w przypadku marki własnej?
  • Do której kategorii należy produkt?
Ocena znakowania - etykiety

Weryfikujemy informacje na etykietach w celu uzyskania zgodności z przepisami lub opracowujemy etykiety na podstawie specyfikacji. Sprawdzamy treści obowiązkowe i dobrowolne.

Marketing, Social Media

Zgodność reklamy z przepisami możemy sprawdzić jeszcze na etapie koncepcji i scenariusza lub kiedy jest gotowa do emisji. Proponujemy rozwiązania. Powiemy na co należy zwrócić uwagę nawiązując współpracę z influencerem.

Audyt strony i sklepu internetowego

Doprowadzamy treści na stronach internetowych do stanu zgodnego z przepisami. Proponujemy rozwiązania. Sprawdzamy czy w sklepie online są wszystkie wymagane prawem informacje.

Ocena skutków regulacji

Oceniamy jak nowe lub planowane przepisy wpłyną na produkt i firmę. Wskazujemy potencjalne ryzyko i wyzwania. Dzięki takim analizom firmy są w stanie przygotować się do zmiany przepisów ze stosownym wyprzedzeniem, bez zbędnego stresu.

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz