Tag: #foodhygiene

Higiena żywności pochodzenia zwierzęcego – nadchodzą zmiany. Rewizja rozp. 853/2004
10 maja 2023
Od 27 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą wnosić uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego [...]
Czytaj dalej
Zmiany prawne w zakresie transportu i przechowywania produktów rybołówstwa. Higiena żywności.
5 maja 2022
WPROWADZENIE KE przedstawiła propozycję rozporządzenia zmieniającego Załącznik III Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu [...]
Czytaj dalej