Tag: #jakoschandlowa

Rozbieżność pomiędzy dokumentacją towarzyszącą a etykietą. Czy jest obowiązek sporządzania dokumentu przewozowego? Sprawa w TSUE
3 sierpnia 2021
  Na Firmy ZR i Lidl Italia została nałożona we Włoszech kara 4400 EUR ze względu na rozbieżności pomiędzy oznakowaniem i [...]
Czytaj dalej