Tag: napoje energetyczne

Napoje energetyczne – definicja i regulacje ograniczające sprzedaż
13 grudnia 2018
WPROWADZENIE Zgodnie z procedurą przewidzianą w Dyrektywie 2015/1535 państwa członkowskie UE zobligowane są do zgłaszania Komisji [...]
Czytaj dalej