Wprowadzanie żywności do obrotu – nowa żywność, produkt spożywczy

Wprowadzanie żywności do obrotu jest ważnym elementem zapewniającym, że wszystkie produkty spożywcze są bezpieczne i dostarczają składników odżywczych, których potrzebujemy. Proces ten obejmuje wszystko od zgłoszenia nowego produktu spożywczego do lokalnych organów regulacyjnych aż po monitorowanie jakości produktu na rynku. W celu upewnienia się, że nowa żywność spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości produktu i spełnia wymagania prawne dotyczące oznakowania, firmy muszą przechodzić proces certyfikacji i zatwierdzenia przed wprowadzeniem ich do obrotu. Proces ten ma na celu zapewnienie, że każdy produkt spożywczy jest bezpieczny, smaczny i służy naszemu zdrowiu. Jest to ważny krok w kierunku stałego dostarczania nowoczesnej, bezpiecznej i wartościowej żywności dla nas wszystkich.

Wprowadzanie żywności do obrotu po raz pierwszy

Wprowadzając po raz pierwszy na rynek produkt, środek spożywczy, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, na podstawie specyfikacji i przeznaczenia produktu spożywczego musimy zdecydować, jaką nazwę nadać produktowi. Może to być nazwa zwyczajowa lub opisująca jego skład. Po drugie, musimy sprawdzić, czy dany składnik jest nową żywnością. Jeśli nie, to należy zebrać dowody na jego historyczne zastosowanie. Jeśli tak, to należy przygotować wniosek i złożyć go do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia. Dodatkowo, inne kroki, takie jak ocena zawartości odżywczej i informacji o alergenach mogą być konieczne w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Wszystkie te rozważania są niezbędne przy wprowadzaniu do nowego produktu spożywczego na rynek po raz pierwszy do obrotu i wymagają starannego planowania i wykonania.

Wprowadzanie żywności do obrotu - nowa żywność, produkt spożywczy

Wprowadzenie na rynek spożywczy nowego produktu z IGI FOOD LAW musi być zgodne z określonymi przepisami. Dotyczy to handlu, bezpieczeństwa żywności i żywienia, obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Żywność przeznaczona do powszechnego spożycia musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub inny podmiot upoważniony do tego ustawą. To samo dotyczy obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, nowych środków spożywczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w rozumieniu obowiązujących przepisów. Ponadto, wprowadzając żywność do obrotu po raz pierwszy, konieczne jest złożenie formularza powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazującego wszystkie istotne informacje związane z jej bezpieczeństwem i wielkością. Dodatkowo, jeśli wprowadzanie do obrotu odbywa się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy wskazać właściwy organ tego państwa, aby dostosować się do jego regulacji i przepisów. Wreszcie podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do zapewnienia, że wszystkie produkty wprowadzane po raz pierwszy spełniają wszystkie warunki i zezwolenia określone przepisami prawa przed wprowadzeniem ich do sprzedaży.
Wprowadzenie do obrotu środków spożywczych
  • Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  • Pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów spożywczych
Ocena składu

Weryfikujemy możliwość zastosowania składnika w danym produkcie, kategorii lub w ogóle w żywności. Sprawdzamy historię spożycia, odnosimy się do poziomu zawartości.

Ocena kategorii

Wskazujemy właściwe KATEGORIE produktów [suplement diety, żywność ogólnego spożycia, FSMP, żywność wzbogacana]

Nowa żywność

Sprawdzamy czy składnik jest nową żywnością. Jeśli nie – zgromadzimy dowody potwierdzające HISTORIĘ SPOŻYCIA. Jeśli tak – przygotujemy wniosek do Komisji Europejskiej

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz