powrót do Aktualności

znak „℮” w oznakowaniu żywności

16 maja 2023

Na opakowaniu produktów sprzedawanych w opakowaniach jednostkowych w jakimkolwiek kraju UE, muszą znajdować się informacje określające nominalną ilość (masę lub objętość) ich zawartości[1].

Znak „℮” umieszczony obok ilości nominalnej wskazuje, że producent przestrzegał odpowiednich przepisów prawa unijnego. Można go umieszczać na produktach w opakowaniach jednostkowych, które mają z góry określoną stałą objętość (w przypadku produktów płynnych) lub masę (dla innych produktów).

Znak „℮” może być umieszczony na produktach, których masa lub objętość mieści się między następującymi wartościami:

  • co najmniej 5 gramów lub 5 mililitrów
  • co najwyżej 10 kilogramów lub 10 litrów.

Znak „℮” nie jest obowiązkowy.

Umieszczenie znaku „℮” na produkcie pozwala na jego sprzedaż we wszystkich krajach UE bez konieczności sprawdzania, czy spełnione zostały indywidualne wymogi krajowe. Znak „℮” wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi podawania objętości lub masy oraz metod pomiaru, które musi stosować sprzedawca produktów w opakowaniach jednostkowych.

Jakie są zasady stosowania znaku „℮”?

Aby zapewnić, że podana ilość jest poprawna, opakowania oznaczone znakiem „℮” muszą spełniać następujące wymogi:

  • średnia ilość produktu w opakowaniach pochodzących z tej samej partii musi być równa ilości podanej na opakowaniu lub od niej większa
  • ilość nominalna odnosi się wyłącznie do produktu. Nie obejmuje to opakowania ani żadnych materiałów stosowanych do ochrony produktu, trzymania go (np. patyczek lizaka), konserwacji (np. lód) lub jako pomoc podczas używania go (np. tacka)
  • mniejszą ilość produktu niż wskazana na opakowaniu może zawierać jedynie ograniczona część produktów w opakowaniach jednostkowych z tej samej partii. Określa się to jako „dopuszczalny błąd ujemy”, o którym mowa w załączniku 1 do Dyrektywy 76/2011[2]

Obecność znaku „℮” NIE oznacza, że ilość produktu została oszacowana. Oznacza to, że masę i objętość zmierzono zgodnie z przepisami UE przy użyciu przyrządów spełniających wymogi prawodawstwa UE.

Jak umieszczać znak?

Znak „℮” powinien być nadrukowany na opakowaniu obok wskazania masy lub objętości. Wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 3 milimetry. Znak „℮” i oznaczenie ilości powinny być umieszczone na opakowaniu na stałe w widocznym miejscu. Ilość należy podać jako liczbę, a po niej — jednostkę miary (gramy, kilogramy, mililitry, centylitry lub litry) lub jej skrót (g, kg, ml, cl lub l).

Podmiot zajmujący się pakowaniem musi się upewnić, że opakowanie jest zgodne z wymogami. W tym celu należy:

  • stosować urzędowo uznane urządzenia pomiarowe i procedury pakowania produktów
  • prowadzić rejestr prowadzonych kontroli, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pomiaru.

Organy krajowe przeprowadzają kontrole, aby sprawdzić, czy produkty oznaczone znakiem „℮” spełniają wymogi. Mogą to zrobić w zakładzie pakowania lub w innym miejscu łańcucha dystrybucji.

W Polsce właściwym urzędem krajowym jest Główny Urząd Miar. Ustawa o towarach paczkowanych[3] określa zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e”.

 

 

Opracowano na podstawie informacji na stronie https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/emark

Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2023 r.

[1] poza wyjątkami określonymi w przepisach np. żywność sprzedawana na sztuki

[2] Dyrektywa Rady z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do paczkowania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz. U. UE. L. z 1976 r. Nr 46, str. 1 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2255).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.