Znakowanie żywności i produktów spożywczych

Znakowanie żywności i produktów spożywczych jest ważnym aspektem przemysłu spożywczego. Oznakowanie dostarcza konsumentom ważne informacje o produkcie, takich jak składniki, dane żywieniowe, instrukcje bezpiecznego obchodzenia się z produktem, daty ważności i wszelkie inne istotne informacje. Znakowanie żywności pomaga również w identyfikacji produktu jako bezpiecznego do spożycia. Pomaga rozróżnić żywność ekologiczną, naturalną i przetworzoną. Bez właściwego oznakowania konsumenci nie byliby w stanie podejmować świadomych decyzji dotyczących spożywanej żywności. Ponadto znakowanie żywności pomaga zapewnić, że firmy produkują produkty wysokiej jakości środki spożywcze, które są bezpieczne do spożycia. Właściwe znakowanie produktów spożywczych pomaga zapewnić, że firmy są odpowiedzialne za swoje produkty i może pomóc chronić konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia związanymi z niewłaściwie oznakowanymi lub zanieczyszczonymi produktami spożywczymi.

Znakowanie żywności na opakowaniach produktów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) wprowadziła rozporządzenie - przepisy dotyczące znakowania żywności na opakowaniach produktów. Przepisy te dostarczają konsumentom szczegółowych informacji na temat składników i faktów żywieniowych produktu. Wszystkie produkty spożywcze muszą obowiązkowo zawierać listę składników, wartości odżywcze, alergeny, termin przydatności do spożycia i wszelkie inne ważne informacje. Etykiety muszą również zawierać nazwisko lub nazwę firmy producenta, pakowacza lub sprzedawcy. Ponadto na opakowaniu muszą być wyszczególnione wszelkie substancje niespożywcze, które mogły zostać użyte podczas przetwarzania. Takie znakowanie żywności pomaga konsumentom podejmować świadome decyzje dotyczące ich wyborów żywnościowych i zapewnia, że są one bezpieczne do spożycia. Przepisy parlamentu europejskiego mają na celu utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości żywności, a także promowanie przejrzystości w oznakowaniu produktów.

Znakowanie produktów spożywczych IGI FOOD LAW

Znakowanie żywności i produktów z IGI FOOD LAW jest kompleksowym i skutecznym sposobem zapewnienia konsumentom możliwości podejmowania świadomych decyzji dotyczących kupowanej żywności. Wymagając, aby wszystkie produkty zawierały szczegółowe informacje na temat ich zawartości, wartości odżywczych i potencjalnych alergenów, konsumenci mogą dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących spożywanej żywności. IGI FOOD LAW zapewnia również, że wszystkie etykiety są łatwe do odczytania i zrozumienia, dostarczając jasnych wskazówek, jak używać każdego produktu. System ten pomaga chronić konsumentów, dając im dostęp do dokładnych informacji, dzięki czemu mogą oni dokonywać zdrowszych wyborów, jeśli chodzi o ich dietę. Dodatkowo, IGI FOOD LAW pomaga producentom spełniać wymogi prawne, takie jak przepisy dotyczące etykietowania, zapewniając, że ich produkty są bezpieczne dla publicznej konsumpcji. Ogólnie rzecz biorąc, IGI FOOD LAW oferuje niezawodny i skuteczny sposób, aby zarówno konsumenci, jak i producenci byli informowani o standardach bezpieczeństwa i jakości żywności.
Znakowanie żywności z IGI FOOD LAW
  • Zapewnimy aby Twoje produkty były właściwie oznakowane
  • Etykieta zgodna z prawem żywnościowym w Polsce
Ocena składu

Weryfikujemy możliwość zastosowania składnika w danym produkcie, kategorii lub w ogóle w żywności. Sprawdzamy historię spożycia, odnosimy się do poziomu zawartości.

Ocena kategorii

Wskazujemy właściwe KATEGORIE produktów [suplement diety, żywność ogólnego spożycia, FSMP, żywność wzbogacana]

Nowa żywność

Sprawdzamy czy składnik jest nową żywnością. Jeśli nie – zgromadzimy dowody potwierdzające HISTORIĘ SPOŻYCIA. Jeśli tak – przygotujemy wniosek do Komisji Europejskiej

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz