powrót do Aktualności

Czy oznakowanie „CE” na żywności jest obowiązkowe?

27 października 2023

Oznakowanie CE (z francuskiego „Conformite Europeenne”) poświadcza, że produkt spełnia wymogi UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które zapewniają bezpieczeństwo konsumentów.

Oznakowanie CE:

  • to oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że produkt spełnia mające zastosowanie wymagania określone we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczanie;
  • jest wymagane w przypadku wyrobów wyprodukowanych na całym świecie, które następnie są sprzedawane w UE.
  • jest obowiązkowe tylko w przypadku produktów objętych unijnymi specyfikacjami zawierającymi wymóg zamieszczania oznakowania CE.

Środki spożywcze nie są objęte wymogiem oznakowania CE. 

Zabronione jest umieszczanie oznakowania CE na produktach, dla których specyfikacje UE nie istnieją lub nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Produkty nieobjęte europejskimi dyrektywami dotyczącymi oznakowania CE mogą w dalszym ciągu podlegać zakresowi innego prawodawstwa UE lub krajowego. Jeżeli nie ma zastosowania żadna dyrektywa lub rozporządzenie CE, zastosowanie może mieć dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Niniejsza dyrektywa dotycząca ogólnego bezpieczeństwa produktów wymaga, aby produkty były bezpieczne, ale nie wymaga żadnego oznakowania.

Więcej na stronie: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_en.htm

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.