Doradztwo

Prawo żywnościowe? Czegokolwiek potrzebujesz - mamy
fachową wiedzę i doświadczenie, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Jak działamy?

Przed rozpoczęciem prac wspólnie z Klientem ustalamy cel, zakres i przebieg realizacji projektu doradczego i podajemy termin jego wykonania. Jesteśmy dostępni, jeśli po realizacji pojawią się pytania. Chętnie prezentujemy i omawiamy wnioski naszych opinii podczas spotkań.

Bazujemy na doskonałej znajomości przepisów, doświadczeniu oraz znajomości podejścia inspekcji w Polsce i w innych państwach. Te czynniki, jak też wciąż podnoszący swoje kwalifikacje Zespół, pozwalają nam skutecznie działać.

Jakie projekty wykonujemy?

Zajmujemy się wszelkimi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów branży spożywczej, suplementowej, HORECA, materiałów i wyrobów - od rejestracji działalności, pomysłu na produkt lub usługę, realizacji procedur krajowych i unijnych, po kampanie reklamowe i kwestie związane z obecnością produktów na rynku, kontrolą inspekcji i zainteresowaniem konkurencji.
OPINIE PRAWNE I INTERPRETACJE
Przygotowujemy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące interpretacji i stosowania prawa żywnościowego.
  • Czy można zastosować składnik i w jakiej dawce?
  • Jak uzasadnić, że produkt właściwie został zakwalifikowany jako FSMP?
  • Jakie są kryteria oceny bezpieczeństwa produktu?
  • Czy wybrany dodatek można zastosować w produkcie?
  • Czy można nazwać produkt (przykład:)„kakaowy” czy może „o smaku kakaowym”?
  • Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie w przypadku marki własnej?
  • Do której kategorii należy produkt?
Ocena kategorii

Wskazujemy właściwe KATEGORIE produktów [suplement diety, żywność ogólnego spożycia, FSMP, żywność wzbogacana]

Ocena składu

Weryfikujemy możliwość zastosowania składnika w danym produkcie, kategorii lub w ogóle w żywności. Sprawdzamy historię spożycia, odnosimy się do poziomu zawartości.

Ocena znakowania - etykiety

Weryfikujemy informacje na etykietach w celu uzyskania zgodności z przepisami lub opracowujemy etykiety na podstawie specyfikacji. Sprawdzamy treści obowiązkowe i dobrowolne.

Rejestracja notyfikacja powiadomienie

Realizujemy wszelkie krajowe procedury związane z wprowadzeniem żywności do obrotu. Dokonujemy powiadomień GIS w imieniu Klientów.

Suplement diety

Sprawdzimy kategorię, skład, dawki składników aktywnych, substancje dodatkowe a także etykiety i reklamę. Powiadamiamy GIS.

NATURALNE WODY MINERALNE

Opracujemy obowiązkowe informacje na etykietę. Zweryfikujemy poprawność nazwy handlowej. Poprowadzimy przez procedurę uznania. Doradzimy we wprowadzaniu na rynek wód z państw trzecich.

Nowa żywność

Sprawdzamy czy składnik jest nową żywnością. Jeśli nie – zgromadzimy dowody potwierdzające HISTORIĘ SPOŻYCIA. Jeśli tak – przygotujemy wniosek do Komisji Europejskiej

Obowiązki firmy branży spożywczej

Pomagamy w realizacji obowiązków firmy branży spożywczej, w tym: zgłoszenia do inspekcji, rejestracji, zatwierdzenia, spełnienia wymagań związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją.

Oświadczenie zdrowotne

Mamy doświadczenie w opracowywaniu wniosków o uzyskanie zezwolenia na stosowanie oświadczenia. Koordynujemy proces. Sporządzamy wniosek. Na potrzeby projektu łączymy siły z ekspertami z UE.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP)

Ocenimy, czy produkt może być FSMP ze względu na skład i przeznaczenie, napiszemy uzasadnienie kategorii, opracujemy etykietę, zgłosimy do GIS.

Marketing, Social Media

Zgodność reklamy z przepisami możemy sprawdzić jeszcze na etapie koncepcji i scenariusza lub kiedy jest gotowa do emisji. Proponujemy rozwiązania. Powiemy na co należy zwrócić uwagę nawiązując współpracę z influencerem.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe

Opracujemy listę oświadczeń dla produktu, która będzie dobrą bazą dla marketingu. Wskażemy jakie warunki produkt musi spełnić i jak modyfikować treść oświadczenia. Sprawdzimy czy oświadczenia są prawidłowo zastosowane.

Audyt strony i sklepu internetowego

Doprowadzamy treści na stronach internetowych do stanu zgodnego z przepisami. Proponujemy rozwiązania. Sprawdzamy czy w sklepie online są wszystkie wymagane prawem informacje.

RASFF

Wspieramy w sytuacjach
kryzysowych np. zgłoszenie
do RASFF. Doradzamy postępowanie krok po kroku.

Nazwa żywności

Na podstawie specyfikacji i przeznaczenia wskazujemy jaką nazwą powinien mieć produkt. Podamy nazwę zwyczajową lub opracujemy opisową.

Żywność funkcjonalna

Wskażemy w jakiej kategorii należy wprowadzić ją na rynek, zweryfikujemy skład, sprawdzimy oznakowanie, poinstruujemy, co zgodnie z przepisami można mówić o FF w reklamie.

Inne rynki

Koordynujemy procesy wprowadzania produktów i usług na inne rynki. Prezentujemy wymagania prawne na rynku docelowym, sprawdzamy czy produkt i jego etykieta są zgodne z tymi wymaganiami; notyfikujemy, rejestrujemy. Wskażemy jak pozyskać FSC.

Ocena skutków regulacji

Oceniamy jak nowe lub planowane przepisy wpłyną na produkt i firmę. Wskazujemy potencjalne ryzyko i wyzwania. Dzięki takim analizom firmy są w stanie przygotować się do zmiany przepisów ze stosownym wyprzedzeniem, bez zbędnego stresu.

Przewodniki i checklisty

Opracowujemy praktyczne narzędzia dla różnych działów np. przewodnik dla marketingu „Zakazane treści w reklamie żywności”, przewodnik dla uczelni „Jak sprawdzić status składnika roślinnego”, przewodnik dla działu medycznego i R&D „Jakie informacje muszą być podane w reklamie FSMP”.

Konkurencja łamie prawo?

Sprawdzimy czy wskazana firma łamie przepisy prawa żywnościowego, jeśli tak to które i jakie mogą być dla niej konsekwencje. Uczestniczymy też w mediacjach pomiędzy konkurencyjnymi firmami.

Inspekcja wykryła nieprawidłowości?

Jeśli firmie zdarzyło się popełnić błąd wskażemy, jak go naprawić, co odpisać itd. A jeśli to inspekcja się myli? Sprawdzimy i przedstawimy argumenty, napiszemy uzasadnienie.

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM)

Ocenimy zgodność materiału z wymogami, wskażemy jakie badania są potrzebne do potwierdzenia bezpieczeństwa, opracujemy deklarację zgodności.

Eko, wolne od GMO, naturalny, SUPERFOOD

Sprawdzimy możliwość zastosowania treści marketingowej, przedstawimy wymagania i pomożemy je zrealizować.

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz