powrót do Aktualności

Deklaracja składu mineralnego na wodzie źródlanej

4 stycznia 2022

 

WPROWADZENIE

Naturalne wody mineralne, wody źródlane oraz wody stołowe są uregulowanych w sposób szczegółowy w prawie żywnościowym. Chociaż są to produkty – z pozoru – o prostym składzie, w porównaniu do innych kategorii żywności, to przygotowanie prawidłowego oznakowania dla nich może okazać się wyzwaniem.

Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. rozbieżności w brzmieniu przepisów krajowych dotyczących wód[1] w stosunku do unijnej dyrektywy[2], będącej podstawą do ich ustanowienia. Dotyczą one szeregu kwestii, w tym m.in. tego, czy w oznakowaniu podaje się nazwę „ujęcia” czy „otworu” oraz czy można pominąć to słowo.

Skład mineralny na wodzie źródlanej 

Ciekawą kwestią jest możliwość deklarowania na etykietach składu mineralnego wody źródlanej.

Zarówno z przepisów ww. dyrektywy, jak i krajowego rozporządzenia wynika, że zawartość charakterystycznych składników mineralnych w litrze wody oraz ogólną zawartość rozpuszczonych składników mineralnych podaje się obowiązkowo wyłącznie w odniesieniu do naturalnej wody mineralnej. Jest to uzasadnione, ponieważ zgodnie z definicją zawartą w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia[3] taka woda oznacza wodę podziemną cechującą się charakterystycznym stabilnym składem mineralnym. Jednocześnie skład mineralny wody źródlanej nie różni się – wg definicji – od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższe oznacza, że informacja o składzie mineralnym wody źródlanej stanowi treść dobrowolną, która musi spełniać wymogi rozporządzenia 1169/2011 zawarte w art. 7 i 36, tj. m.in. nie może wprowadzać w błąd, ani też dezorientować konsumentów. Ponadto nie może ona sugerować – niezgodnie z prawdą – że taka woda jest naturalną wodą mineralną (co wynika z przepisów dyrektywy i polskiej ustawy). Ryzyko naruszenia ww. wymogów może zależeć np. od sposobu rozmieszczenia treści na etykiecie wody źródlanej oraz wyróżnienia poszczególnych elementów i proporcji pomiędzy nimi.

 

Szerzej na temat kwestii problematycznych w znakowaniu wód będziemy mówić podczas webinaru 26 stycznia:

Naturalne wody mineralne, wody źródlane – prawo i praktyka
Procedura uznania, znakowanie i reklama, wprowadzanie do obrotu, nowe wymagania

SZCZEGÓŁY WEBINARU

Zapraszamy!

 

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).
[3] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.