powrót do Aktualności

Czy wniosek na nową żywność powinien dotyczyć produktu czy składnika?

12 August 2021

 

Jeśli analiza statusu produktu, który ma być wykorzystany w produkcji żywności wskazuje, że potencjalnie jest to nowa żywność, to przed wprowadzeniem do obrotu należy uzyskać stosowne zezwolenie. Czego powinien dotyczyć wniosek? Czy np. wyizolowanej substancji czy może produktu, w którym ta substancja będzie jednym ze składników?

 

WPROWADZENIE

Nowa żywność to zgodnie z przepisami[1] żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. i która zalicza się do jednej (lub więcej) kategorii wymienionych w Rozporządzeniu nr 2015/2283 np.  żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej strukturze molekularnej, lub żywność wyekstrahowana lub produkowana z materiałów pochodzenia mineralnego.

Jeśli żywność jest objęta powyższą definicją to przed wprowadzeniem jej na rynek UE należy przeprowadzić procedurę autoryzacji. Czyli złożyć wniosek o zezwolenie na stosowanie … no właśnie czego? Czy całego produktu? Czy substancji jako składnika żywności?

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Odpowiedź na to pytanie w dużej części wynika z terminologii zastosowanej w aktach prawnych. Procedura dotyczy „żywności”, która jest zdefiniowana w przepisach prawa żywnościowego.

“żywność” (lub “środek spożywczy”) oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać. (art. 2 rozporządzenia nr 178/2002[2]).

Zatem przedmiotem wniosku może być substancja lub produkt, która przede wszystkim spełnia definicję żywności.

Przykłady:

  • nasiona szałwii hiszpańskiej (chia) mogą być wprowadzane do obrotu jako takie -czyli przedmiot wniosku jest produktem,
  • Hydroksytyrozol – uzyskał zezwolenie na zastosowanie jako składnik w olejach z ryb i roślinnych (z wyjątkiem oliwy z oliwek).

To czy podać we wniosku produkt (końcowy, oferowany konsumentowi) czy może substancję, która będzie wykorzystywana jako składnik żywności (i co do zasady nie będzie jako taka udostępniana konsumentowi) zależy od kilku czynników. Za podstawowy można uznać badania uzasadniające wprowadzenie do obrotu produktu jako żywność, a przede wszystkim potwierdzające bezpieczeństwa spożycia.

Wiele autoryzacji nowej żywności dotyczy substancji, które mogą być zastosowane wyłącznie jako składnik np. w suplementach diety. Powyższe nie wyklucza zastosowania takiej nowej żywności jako jedynego składnika środka spożywczego wprowadzanego do obrotu w kategorii suplementu diety.

Ważną sprawą jest także plan komercjalizacji, a dokładnie w jaki sposób wnioskodawca, zamierza wprowadzać produkt do obrotu oraz na jakim jest etapie prac.

Z komercjalizacją i rodzajem posiadanych danych naukowych wiąże się również możliwość zbudowania przewagi rynkowej poprzez zastrzeżenie tych danych na określony czas.

 

O takich ciekawych zagadnieniach związanych z autoryzacją nowej żywności oraz oświadczenia zdrowotnego będziemy dyskutować podczas warsztatów on-line.

 

5 października 2021

Zezwolenie na nową żywność
i oświadczenie zdrowotne

jak przebiega procedura, ile to trwa, ile kosztuje, jakie dokumenty i badania są potrzebne

 

Przekażemy praktyczną wiedzę o procedurze, wyzwaniach, rodzajach badań, kosztach i o tym jak uniknąć potencjalnych problemów.

 

RABAT 20% tylko do 20 sierpnia

ZGŁOŚ się już dziś!  

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 31, str. 1 z późn. zm.).

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.