powrót do Aktualności

Czy żywność z dwutlenkiem tytanu (E 171) nie nadaje się do spożycia przez ludzi? Pozew zbiorowy. Sprawa w sądzie.

18 September 2022

WPROWADZENIE

Na podstawie Rozporządzenia Komisji 2022/63[1] z dnia 14 stycznia 2022 r. ditlenek tytanu (E 171) został usunięty z listy dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności w Unii Europejskiej.

Takie działanie jest konsekwencją wniosków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), że dwutlenek tytanu (E 171) nie jest już uważany za bezpieczny, gdy jest stosowany jako dodatek do żywności. EFSA zaktualizował swoją ocenę bezpieczeństwa E 171, na wniosek Komisji Europejskiej i w 2021 roku uznał, że: Po przeprowadzeniu przeglądu wszystkich odpowiednich dostępnych dowodów naukowych […] nie można wykluczyć obaw o genotoksyczność cząstek TiO2. W oparciu o tę obawę eksperci EFSA nie uważają już dwutlenku tytanu za bezpieczny, gdy jest stosowany jako dodatek do żywności. Oznacza to, że nie można ustalić dopuszczalnego dziennego spożycia (ADI) dla E 171[2].

Pomimo powyżej opinii naukowej środki spożywcze (w tym suplementy diety) z E 171 są wciąż dostępne dla konsumentów w UE, ze względu na okres przejściowy, zgodnie z którym w obrocie może być żywność wprowadzona na rynek przed 7 sierpnia 2022 r. i może po tej dacie pozostać na rynku do końca daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.

Pozwy zbiorowe – ryzyko dla zdrowia, stanowisko firmy, zgodność z przepisami

11 sierpnia br. w sądzie federalnym stanu Illinois (USA) został złożony pozew zbiorowy przeciwko firmie Mars. Inc. producentowi cukierków Skittles (dostępnych również w Polsce), ze względu na naruszenie stanowych i federalnych praw konsumenckich. Firmie zarzucono, że cukierki nie nadają się do spożycia przez ludzi, ponieważ zawierają dwutlenek tytanu (TiO2).

To już drugi pozew zbiorowy przeciwko firmie Mars w tej sprawie. Pierwszy złożony został w lipcu tego roku w Kalifornii[3]. W pozwie odniesiono się do opinii EFSA w tej sprawie oraz zakazu stosowania E 171 we Francji. W pozwie podniesiono, że Mars od dawna wiedział o problemach zdrowotnych, jakie stwarza dwutlenek tytanu. W lutym 2016 roku firma zobowiązała się publicznie do wycofania tego składnika, jednak 8 lat później wciąż sprzedaje cukierki zawierające E 171.

Ponadto, firmie zarzuca się, że mając wiedzę o negatywnych skutkach spożycia dla zdrowia, nie informowała o tym fakcie konsumentów.

W treści pozwu czytamy: „No reasonable consumer would expect that the Products marketed as safe for human consumption would pose a risk to their health, safety, and well-being, or that it would contain TiO2, which is linked to harmful health effects in humans.”

W USA dwutlenek tytanu nie został zakazany. Można go stosować w ilości nieprzekraczającej 1% masy środka spożywczego (stan prawny na dzień 29 marca 2022 r.)[5].

Przy okazji dyskusji na temat E 171 pojawiaj się też opinie, że „w przeciwieństwie do UE, w USA nie ma agencji takich jak EFSA, które oferują niezależną naukową ocenę nowych substancji chemicznych wprowadzanych na rynek. I chociaż UE konsekwentnie aktualizuje swoje metody i procesy oceny nowych chemikaliów, niektórzy eksperci twierdzą, że system amerykański, ustanowiony ponad pół wieku temu, wymaga aktualizacji”[6].

Czy producent może wprowadzać do obrotu żywność zawierającą składnik, odnośnie którego są uzasadnione doniesienia, że może stanowić ryzyko dla zdrowia, nawet jeśli składnik ten nie jest zakazany / jest dozwolony na podstawie przepisów prawa?

Na ten temat wkrótce więcej.

Osoby zainteresowane stosowaniem E 171 w lekach zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa URPLWMiPB z 11 lipca 2022 r.[7]

Osoby zainteresowane otrzymaniem treści pozwu złożonego w Kalifornii prosimy o kontakt z biurem: igifoodlaw@igifoodlaw.com

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO IGI FOOD LAW

 

O podstawach stosowania substancji dodatkowych opowiemy w bardzo praktyczny sposób podczas

III Jesiennej Szkoły Prawa Żywnościowego

11-12 października 2022 r.

Idealne wprowadzenie do prawa żywnościowego, ale także powtórzenie dla specjalistów 

SZCZEGÓŁY

Oraz podczas webinaru:

TECHNOLOGICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI

Stosowanie, znakowanie, marketing, wprowadzanie do obrotu.

Innowacyjne składniki zastępujące dodatki.

27 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 11, str. 1).

[2] https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive

[3] https://www.reuters.com/world/us/skittles-are-toxic-us-lawsuit-claims-2022-07-15/

[5] https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=73.575

[6] https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/23/titanium-dioxide-banned-chemicals-carcinogen-eu-us

[7] https://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/7137

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.