powrót do Aktualności

NUTRITECH – zmiana terminu składania wniosków. Żywność funkcjonalna. Żywność prozdrowotna.

30 September 2022

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wydłużenie terminu na składanie wniosków w I konkursie Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 16.00.[1]

NUTRITECH jest rządowym programem (programem w rozumieniu art. 2 pkt 2 z dnia 30 kwietnia 2010 r. ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań np. produktów, aplikacji, technologii itp. dostępnych cenowo dotyczących żywienia z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Firmy, które prowadzą lub zamierzają prowadzić badania i komercjalizować innowacyjną żywność funkcjonalną z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt: igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] https://www.gov.pl/web/ncbr/aktualizacja-dokumentacji-i-konkursu-nutritech3

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.