powrót do Aktualności

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wód. Zmiany od 1 września

31 August 2022

Naturalna woda mineralna  – Woda źródlana – Woda stołowa

Ocena i kwalifikacja rodzajowa naturalnej wody mineralnej / wody źródlanej / wody stołowej przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP-PZH-PIB) są elementem wniosku o uznanie wody, składanego do GIS. Główny Inspektor Sanitarny dokonuje, w drodze decyzji, uznania wody na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.

NIZP PZH PIB posiada upoważnienie do wydawania ocen i kwalifikacji rodzajowych wody w związku z decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 grudnia 2006 r. Ocenę i kwalifikację rodzajową wody prowadzi Pracownia Uzdrowiskowych Surowców Leczniczych i Analiz Fizykochemicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska.

Rodzaje badań i dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia ww. oceny i kwalifikacji wymienione są w § 4 Rozporządzenia MZ w sprawie wód[1].

Na stronie internetowej NIZP-PZH-PIB opublikowana jest informacja dotycząca zmian w zakresie liczby próbek badanych w kierunku parametrów mikrobiologicznych, których wyniki badań są przedstawiane w procesie oceny i kwalifikacji rodzajowej wody.

Jednocześnie podkreślony został fakt, że badania mikrobiologiczne powinny być wykonane w laboratorium posiadającym akredytację w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych

Nowe wymagania obowiązują od 1 września 2022 r.

Jeśli masz pytania dotyczące procedury uznania wód w Polsce i w innych krajach, znakowania, reklamy, składu, nadchodzących zmian w przepisach napisz do nas.

Igifoodlaw@igifoodlaw.com

 

Pełna treść komunikatu:

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Mikrobiologia-ocena-i-kwalifikacja-rodzajowa-wody_wyniki-badan_liczba-probek_-informacja-dla-klientow-14.07.2022.pdf

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. Nr 85, poz. 466).

 

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.