Formularz zgłoszeniowy

Dziękujemy za zgłoszenie.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia w formie nagrania obrazu i dźwięku oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jako uczestników szkolenia, w filmie promującym IGI FOOD LAW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2B, jaki powstanie w wyniku wykorzystania między innymi fragmentów nagrania przedmiotowego szkolenia. IGI FOOD LAW wykorzystywać będzie przedmiotowy film promocyjny (a także jego opracowania i pojedyncze kadry) w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez ww. firmę działalnością. Film promocyjny będzie rozpowszechniany między innymi w sieci WWW, w telewizji, oraz na publicznych prezentacjach a także będą rozpowszechniane w formie utrwaleń na nośnikach (w tym nośnikach cyfrowych); a jego fragmenty będą wykorzystywane jako elementy materiałów drukowanych i lub strony WWW IGI FOOD LAW Sp. z o. o.
* pole wymagane