Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe produktów

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe produktów, należy mieć świadomość, że nie wszystkie produkty są takie same. Wielu producentów wysuwa przesadne roszczenia dotyczące korzyści zdrowotnych swoich produktów w celu zwiększenia sprzedaży. Ważne jest, aby zrobić własne badania w celu określenia, czy produkt naprawdę ma zdrowie i korzyści żywieniowe. Jeśli producent twierdzi, że przynosi korzyści zdrowotne lub żywieniowe, powinien również przedstawić dowód, że te twierdzenia są prawdziwe. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, dokładnie zbadaj produkt, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, czy jest on dla Ciebie odpowiedni.

Oświadczenia zdrowotne - dlaczego są ważne?

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne są ważne, ponieważ dostarczają konsumentom informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia i samopoczucia. Można znaleźć oświadczenia zdrowotne na etykietach żywności, suplementów i leków. Dostarczają one szczegółowych informacji o produkcie, w tym o potencjalnym ryzyku i korzyściach. Stosując oświadczenia zdrowotne, konsumenci mogą porównać produkty, aby określić, który z nich najlepiej odpowiada ich potrzebom. Ponadto, oświadczenia zdrowotne informują konsumentów o wszelkich potencjalnych skutkach ubocznych lub interakcjach, które mogą wystąpić, jeśli produkt jest stosowany w połączeniu z innym lekiem lub suplementem. Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie oświadczeń zdrowotnych jest niezbędne do podejmowania bezpiecznych i skutecznych wyborów, jeśli chodzi o zarządzanie naszym zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne z IGI FOOD LAW

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne to stwierdzenia związane z korzystnym wpływem żywności lub jednego z jej składników na zdrowie. Te oświadczenia mogą być stosowane na etykietach, w reklamach i innych formach przekazu. Rozporządzenie unijne (Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności) reguluje stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszelkie oświadczenia, które sugerują pozytywny wpływ na zdrowie lub zmniejszenie ryzyka choroby, muszą uzyskać wcześniejszą zgodę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Dodatkowo wszystkie etykiety zawierające jakiekolwiek oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne powinny zawierać ostrzeżenie o prowadzeniu zdrowego trybu życia, jak również o stosowaniu zbilansowanej diety. Komisja Europejska prowadzi aktualną listę - wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących określonych produktów spożywczych do spożycia, jak również poziomów składników odżywczych niezbędnych do uzyskania takich korzystnych efektów. Ważne jest, aby konsumenci zrozumieli, że dana żywność pojedyncza nie wystarczy, aby zapewnić odpowiednią ilość składników odżywczych, dlatego konieczne jest stosowanie zrównoważonej i zróżnicowanej diety. Ponadto lekarze lub specjaliści mogą powoływać się na zalecenia wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny w odniesieniu do niektórych środków spożywczych przeznaczonych do specjalnych celów medycznych lub dla dzieci do lat trzech.
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
  • Ważne dla konsumentów, aby zrozumieć, co jest obiecywane w produktach spożywczych.
  • Ważne jest, aby konsumenci dowiedzieli się, co oznaczają te terminy, aby mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ich wyborów żywieniowych.
Obowiązki firmy branży spożywczej

Pomagamy w realizacji obowiązków firmy branży spożywczej, w tym: zgłoszenia do inspekcji, rejestracji, zatwierdzenia, spełnienia wymagań związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją.

Oświadczenie zdrowotne

Mamy doświadczenie w opracowywaniu wniosków o uzyskanie zezwolenia na stosowanie oświadczenia. Koordynujemy proces. Sporządzamy wniosek. Na potrzeby projektu łączymy siły z ekspertami z UE.

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe

Opracujemy listę oświadczeń dla produktu, która będzie dobrą bazą dla marketingu. Wskażemy jakie warunki produkt musi spełnić i jak modyfikować treść oświadczenia. Sprawdzimy czy oświadczenia są prawidłowo zastosowane.

Nazwa żywności

Na podstawie specyfikacji i przeznaczenia wskazujemy jaką nazwą powinien mieć produkt. Podamy nazwę zwyczajową lub opracujemy opisową.

Ocena skutków regulacji

Oceniamy jak nowe lub planowane przepisy wpłyną na produkt i firmę. Wskazujemy potencjalne ryzyko i wyzwania. Dzięki takim analizom firmy są w stanie przygotować się do zmiany przepisów ze stosownym wyprzedzeniem, bez zbędnego stresu.

ZAPYTAJ O PROJEKT DORADCZY

Umów się na spotkanie z nami
Napisz