powrót do Aktualności

Skąd pochodzi najlepsza żywność ekologiczna?

8 września 2022

Produkcja ekologiczna została uznana za kluczową w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” i strategii różnorodności biologicznej. Z tego powodu Komisja Europejska wyznaczyła cel, aby do 2030 r. 25% gruntów rolnych UE było objętych rolnictwem ekologicznym oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej.

W marcu 2021 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, zgodnie z którym w celu stymulowania produkcji ekologicznej popyt konsumentów na produkty ekologiczne powinien wzrastać. Wymaga to między innymi większej świadomości społecznej na temat cech i korzyści produkcji ekologicznej. Jednym z elementów programu podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie jest coroczne przyznawanie nagród dla najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów ekologicznych, przyczyniających się do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat oraz do osiągnięcia strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej i „od pola do stołu”.

Jury składało się z siedmiu członków wyznaczonych odpowiednio przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, europejską grupę Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) oraz Copa-Cogeca.

20 lipca 2022 r. ogłoszono listę finalistów pierwszej edycji nagród w 7 kategoriach. Ceremonia wręczenia #EUORGANICAWARDS odbędzie się w Brukseli 23 września 2022 r. wtedy też poznamy zwycięzców w każdej kategorii.

  • Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (kobieta) i Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna)
  • Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny
  • Kategoria 3: Najlepsze ekologiczne miasto
  • Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny
  • Kategoria 5: Najlepsze małe lub średnie przedsiębiorstwo ekologiczne (MŚP)
  • Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej
  • Kategoria 7: Najlepsza ekologiczna restauracja

Finaliści są z następujących państw: Austria, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Luksemburg, Francja, Bułgaria, Portugalia, Niemcy, Szwecja.

Polski na liście finalistów nie ma. Może za rok?

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie w kolejnych latach powinny zapoznać się z „Praktycznym przewodnikiem po nagrodach ekologicznych UE w 2022 r.” O kolejnych edycjach będziemy informować w NEWSLETTERZE IGI FOOD LAW

Ze szczegółami można się zapoznać na stronie Komisji Europejskiej.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.