powrót do Aktualności

Ekstrakty z zielonej herbaty jako substancje podlegające ograniczeniom w żywności. Nowe przepisy. Zmiana rozporządzenia 1925/2006. Suplementy i napoje z zieloną herbatą.

1 grudnia 2022

21 grudnia br. wejdzie w życie Rozporządzenie, zgodnie z którym ekstrakty zielonej herbaty zawierające 3-galusan (-) epigalokatechiny staną się substancją, której stosowanie w żywności podlega ograniczeniom i kontroli.

WPROWADZENIE

Unijne Rozporządzenie 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych ustanawia zasady tzw. wzbogacania żywności. Ponadto, przewidziana w nim została procedura (art. 8) umożliwiająca wprowadzenie zakazu lub ograniczenia stosowania danych substancji w żywności, jeśli stwierdzono jej szkodliwy wpływ na zdrowie.

Ponadto, z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy Komisja Europejska może zastosować procedurę w trybie pilnym w celu umieszczenia substancji bądź składnika w załączniku III do rozporządzenia 1925/2006 (SUBSTANCJE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŻYWNOŚCI JEST ZAKAZANE, OGRANICZONE LUB PODLEGA KONTROLI PRZEZ WSPÓLNOTĘ) w część A (Substancje zakazane) lub B (Substancje podlegające ograniczeniom).

Ekstrakty z zielonej herbaty wpisane do części B i C załącznika III

30 listopada br. zostało przyjęte ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/2340 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny, na mocy którego ww. ekstrakty z zielonej herbaty zawierające 3-galusan epigallokatechiny (z wyłączeniem wodnych ekstraktów zielonej herbaty zawierających 3-galusan (-) epigalokatechiny, które po odtworzeniu w napojach mają skład porównywalny z tradycyjnymi naparami zielonej herbaty) zostają umieszczone w części B załącznika III, tj. na liście substancji podlegających ograniczeniom, jak też w części C (substancje podlegające kontroli).

Ograniczenie stosowania w żywności polega na stosowaniu ww. ekstraktów na warunkach podanych w części B załącznika III tj.

  1. dzienna porcja zawierająca poniżej 800 mg 3-galusanu oraz
  2. dodatkowe informacje i ostrzeżenia, które należy uwzględnić na etykiecie, tj.:
  • Na etykiecie podaje się maksymalną liczbę porcji żywności przeznaczonych do dziennego spożycia oraz ostrzeżenie, aby nie spożywać dziennej ilości równej 800 mg 3-galusanu (-) epigalokatechiny lub wyższej.
  • Na etykiecie podaje się zawartość 3-galusanu (-) epigalokatechiny w przeliczeniu na porcję żywności.
  • Etykieta musi zawierać następujące ostrzeżenia:

»Nie należy spożywać, jeśli tego samego dnia spożywasz inne produkty zawierające zieloną herbatę«;

»Niniejszy produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub kobiety karmiące piersią oraz dzieci w wieku poniżej 18 lat«;

»Nie należy spożywać na czczo«.”

Rozporządzenie zakłada okres przejściowy dla środków spożywczych zawierających ekstrakty z zielonej herbaty niespełniających ww. nowych obostrzeń – będą one mogły pozostawać w obrocie do 21 czerwca 2023 r., jeśli zostały wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie rozporządzenia (tj. 21 grudnia 2022 r.). 

ZNACZENIE DLA FIRM

Ograniczenia wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Komisji mają bezpośredni wpływ na produkty zawierające ekstrakty z herbaty dotyczy to przede wszystkim suplementów diety i napojów. W celu uzyskania zgodności z nowymi wymaganiami konieczna jest weryfikacja składu produktów jak i zmiana treści etykiet (z uwzględnieniem okresu przejściowego).

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI FOOD LAW

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.