powrót do Aktualności

Zezwolenie na nową żywność. Czym się różnią dane poufne od danych zastrzeżonych? Jaką ochronę i przewagę rynkową dają jedne i drugie?

20 December 2022

Nowo uzyskane dowody naukowe i zastrzeżone dane dostarczone na poparcie wniosku o wpisanie nowej żywności do unijnego wykazu mogą być chronione przy spełnieniu określonych formalności podczas składania wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek w Unii i aktualizacji unijnego wykazu.

W momencie składania wniosku o zezwolenie na nową żywność wnioskodawca może wystąpić:

  1. z wnioskiem o zachowanie poufności niektórych informacji
  2. z wnioskiem o ochronę danych.

Wnioskodawca musi wskazać odpowiednie części wniosku, które jego zdaniem kwalifikują się do zachowania poufności, wraz ze szczegółowym odniesieniem do  miejsca, w którym znajdują się te informacje. Ponadto, należy dodać właściwie opisane i przejrzyste uzasadnienie, dlaczego dana informacja powinna mieć status poufności lub być zastrzeżona.

Z praktyki IGI FOOD LAW związanej z pracą nad wnioskami wynika, że zdarzają się sytuacje, kiedy wnioskowanie o ochronę danych jest utrudnione, ponieważ na etapie prac badawczych nie zostały podpisane odpowiednie umowy, lub nie zostały odpowiednio zabezpieczone prawa własności intelektualnej. Warto o tym pamiętać na wczesnym etapie prac.

Ochrona danych może być przyznana wnioskodawcy na pięć lat. Większość aktualnie składanych wniosków zawiera prośbę o ochronę danych.

O tym:

  • jak sprawdzić czy składnik jest novel
  • jak przygotować się do opracowania wniosku na nową żywność
  • jak przebiega procedura,
  • jak zabezpieczyć dane i ubiegać się o ich ochronę 
  • które wnioski i dlaczego są odrzucane,
  • jakie są koszty i ile to trwa

będziemy dyskutować podczas webinaru IGI FOOD LAW

10 stycznia 2023 r.

JAK SPRAWDZIĆ, CZY SKŁADNIK JEST NOWĄ ŻYWNOŚCIĄ?
A JEŚLI JEST TO JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE?

Informacje organizacyjne i formularz zgłoszeniowy (kliknij) 

PRZECZYTAJ PROGRAM I ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR !

 

 

 

  

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.