powrót do Aktualności

Znakowanie i reklama: Nazwa marketingowa suplementu diety

22 June 2021

Sukces sprzedaży suplementów diety w dużym stopniu zależy od obietnicy, którą producent składa konsumentowi poprzez deklarowanie korzyści dla zdrowia. Konsumenci kupują suplementy diety właśnie ze względu na oczekiwany efekt. Może nim być uzupełnienie diety w brakujące składniki odżywcze lub wprowadzenie do diety składników, których spożycie ma dawać efekt fizjologiczny np. wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego lub funkcjonowanie stawów.

 

WPROWADZENIE

Zgodnie z przepisami w oznakowaniu suplementy diety obowiązkowo należy podać nazwy kategorii substancji odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazać charakter tych substancji. Czasami ta obowiązkowa informacja stanowi wystarczającą zachętę do zakupienia suplementu. Jednak tą zachętą najczęściej są dobrowolne treści, rekomendacje i grafiki.

Suplementy diety wprowadza się do obrotu pod nazwą „suplement diety”. To jest nazwa przewidziana w przepisach dla tej kategorii środków spożywczych i co do zasady, w Polsce, nie ma obowiązku uzupełniania jej żadną informacją. Jednak zdecydowana większość, suplementów diety jest wprowadzana do obrotu dodatkowo pod nazwami marketingowymi.

To właśnie one najczęściej stanowią wspomnianą na wstępie obietnicę, ponieważ zwykle nawiązują albo do składnika aktywnego zawartego w suplemencie albo do benefitu, który ma wystąpić po jego spożyciu. Nazwa marketingowa jest informacją na temat żywności podawaną na zasadzie dobrowolności.

Jak każda inna informacja na temat żywności, nazwa marketingowa nie może wprowadzać w błąd i nie może przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.

Ponadto, nazwa marketingowa suplementu diety nie może być niejednoznaczna ani dezorientować konsumenta, a w stosownych przypadkach, musi mieć potwierdzenie w odpowiednich danych naukowych.

 

Co w sytuacji, jeśli nazwa brzmi jak oświadczenie zdrowotne? Np. „HealthME”, „Metabolizm” czy „Twój spokojny sen”[1]?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisach. Zgodnie z Rozporządzeniem 1924/2006 znak towarowy, marka lub nazwa marketingowa pojawiające się na etykiecie, przy prezentacji lub w reklamie żywności, która może być odbierana jako oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne, mogą być stosowane bez poddania ich procedurze uzyskania zezwolenia przewidzianej w rozporządzeniu 1924/2006 pod warunkiem, że towarzyszy im oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne na tej samej etykiecie, przy prezentacji lub w reklamie, które spełnia wymogi rozporządzenia 1924/2006.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Nazwa marketingowa suplementu diety powinna być oceniana na zgodność z wymogami prawa żywnościowego jak każdy inny element oznakowania i reklamy suplementu. Aktualnie bez większego znaczenia jest fakt, że nazwa stanowi np. znak zastrzeżony. Nazwa marketingowa suplementu diety
o charakterze oświadczenia musi być odpowiednio uzasadniona oświadczeniem.

Uwaga: w polskiej wersji rozporządzenia 1924/2006 brakuje ważnego słowa „odpowiednim / związanym” [ang. related] oświadczeniem, które ma znaczenie dla interpretacji przepisu. Takich błędów jest zresztą dużo więcej i dziwi fakt, że do tej pory polska wersja nie została sprostowana.

Przy tej okazji pojawia się cały zestaw pytań np.:

  • Czy nazwę marketingową można uzasadnić oświadczeniem z listy pending?
  • Jak w stosunku do nazwy marketingowej ma być rozmieszczone oświadczenie uzasadniające?

 

Te ważne i ciekawe zagadnienia będziemy omawiać na przykładach już w czwartek 24 czerwca podczas bardzo praktycznego webinaru portalu FoodFakty.

Link do rejestracji na szkolenie znajduje się TUTAJ. Zapraszamy!

 

 

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu IGI Food Consulting

 

[1] Nazwy zmyślone, potencjalna zbieżność przypadkowa.

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.