powrót do Aktualności

„Pastylki na kaszel” „Cukierki na gardło” „Syrop na kaszel” „Tonik” „Ciastko zdrowia” – nowe przepisy dot. oświadczeń

11 października 2018

Komisja Europejska kończy prace nad rozporządzeniem Komisji w sprawie odstępstw przewidzianych w artykule 1(3) Rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności w zakresie stosowania wybranych określeń charakterze rodzajowym.

WPROWADZENIE

Na podstawie art. 1.4 rozporządzenia 1924/2006 „W przypadku określeń o charakterze rodzajowym tradycyjnie stosowanych w celu podkreślenia szczególnych cech danego rodzaju żywności lub napojów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzkie możliwe jest przyjęcie odstępstwa od ust. 3” […].

Przyjęcie wspomnianego odstępstwa umożliwia stosowanie określeń o charakterze rodzajowym, bez konieczności spełniania wymogu przewidzianego w art. 1.3 czyli bez konieczności jednoczesnego stosowania uzasadniającego oświadczenia zdrowotnego specyficznego.

W 2013 r. Komisja wydała rozporządzenie 907/2013 ustanawiające zasady odnoszące się do wniosków dotyczących określeń o charakterze rodzajowym. Od 2015 roku do Komisji wpływały wnioski o przyznanie odstępstwa. Jednym z podstawowych kryteriów przyznania odstępstwa jest udowodnienie stosowania określenia przez co najmniej 25 lat (dokładnie dzisiaj mija 5 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia 907/2013).

Projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie odstępstw dla takich określeń jak: tabletki na kaszel, tabletki na gardło, syrop na kaszel. Odstępstwa dla tych określeń nie dotyczą [niestety] rynku polskiego!

Odstępstwo we wszystkich państwach członkowskich UE ma być przyznane jedynie określeniu „tonik”.

Projekt rozporządzenia Komisji, oprócz listy określeń dla których ma być przyznane odstępstwo, wprowadza również klasę żywności (charakterystykę), której to określenie dotyczy.

ZNACZENIE DLA FIRM

Dla producentów wprowadzających np. „tabletki na kaszel” czy „pastylki na kaszel” spełniające warunki podane w rozporządzeniu, w Niemczech, Austrii, Holandii, UK, Portugalii, Finlandii to bardzo duże ułatwienie budowania strategii marketingowych, oznakowania, reklamy i prezentacji tych produktów.

W pozostałych Państwach np. w Polsce … przyznanie odstępstw dla opisanych wyżej określeń może być nowym utrudnieniem szczególnie dla produktów mających oznakowanie w kilku językach np. w języku polskim i jednocześnie  niemieckim czy  angielskim.

Z przyjemnością informujemy, że IGIFC opracowuje wnioski dotyczące określeń o charakterze rodzajowym.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt igifc@igifc.pl

 

 

A jak się ma powyższa kwestia do suplementów diety? 

  • Czy odstępstwa dotyczą suplementów?
  • Jak skorzystać z derogacji?
  • Jak złożyć wniosek określenie o charakterze rodzajowym?

Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia:

Suplementy diety
– skład, klasyfikacja, znakowanie, reklama –

20 listopada, Warszawa
SZCZEGÓŁY i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

 

Przedstawicieli firm branży spożywczej i inspekcji zainteresowanych otrzymaniem projektu rozporządzenia prosimy o maila: igifc@igifc.pl

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.