powrót do Aktualności

Bezpieczeństwo żywności – Stosowanie E 171 w okresie przejściowym

20 December 2021

 

W październiku br. Komisja Europejska przedstawiła projekt Rozporządzenia Wykonawczego zmieniającego Załącznik II i III Rozporządzenia 1333/2008, które w konsekwencji wprowadza zakaz stosowania tej substancji dodatkowej w żywności w Unii Europejskiej.

 

WPROWADZENIE

Dwutlenek tytanu jest stosowany jako barwnik w wielu produktach, takich jak guma do żucia, ciastka, suplementy diety, zupy. KE wraz z Państwami Członkowskimi podjęła zdecydowane działania w celu usunięcia zagrożenia związanego z tą substancją chemiczną stosowaną w żywności. Wniosek Komisji opiera się na opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

O szczegółach tej sytuacji pisaliśmy w AKTUALNOŚCIACH IGIFC (linki poniżej)

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Projekt Rozporządzenia Komisji uwzględnia 6 miesięczny okres przejściowy. Jak należy go interpretować?

  1. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Rozporządzenie powinno być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jeszcze w 2021 roku.
  2. W ciągu 20 dni – od dnia publikacji do dnia wejścia w życie: można produkować i wprowadzać na rynek UE żywnością zgodną ze stanem prawnym sprzed publikacji rozporządzenia.
  3. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie: można wprowadzać na rynek UE produkty wyprodukowane przed datą wejścia w życie rozporządzenia; nie ma możliwości produkcji żywności z dodatkiem E 171 (i z obecnością E 171); ten okres przejściowy odnosi się do wprowadzania na rynek.
  4. Po zakończeniu okresu przejściowego (data publikacji + 20 dni + 6 miesięcy) w obrocie w UE pozostają produkty wprowadzone na rynek przed zakończeniem okresu przejściowego, czyli wyprodukowane najpóźniej przed wejściem w życie rozporządzenia (publikacja + 20 dni). Produkty pozostają na rynku do terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Okres przejściowy to wynegocjowany czas umożliwiający firmom dostosowanie się do zmienionego stanu prawnego. Należy jednocześnie pamiętać o obowiązku firm branży spożywczej wynikającym z ogólnych wymogów prawa żywnościowego z uwzględnieniem faktu tego, że: „Żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek” (art. 14.1 Rozporządzenie 178/2002).

Ważne: powyższe informacje opracowane są na podstawie PROJEKTU Rozporządzenia Wykonawczego KE  SANTE/10896/2021 (POOL/E2/2021/10896/10896-EN) D075764/01 ich znaczenie powinno być zweryfikowane po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

 

Jeśli masz pytanie dotyczące rozstrzygnięcia co zrobić z towarem znajdującym się w magazynach, co zrobić z zakupionym surowcem, zapraszamy do zadania pytań naszym Specjalistom ds. Prawa Żywnościowego igifc@igifc.pl

 

AKTUALNOŚCI IGIFC dotyczące E 171

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.