powrót do Aktualności

Dwutlenek tytanu (E 171) – czy będzie zakaz?

13 stycznia 2020

Obecnie ważą się losy dwutlenku tytanu – jednego z barwników dozwolonych dotychczas do stosowania w żywności w UE, powszechnie wykorzystywanego m.in. w suplementach diety.

Pod koniec października ur. wpłynęło do KE pytanie parlamentarne, czy KE planuje zakazać – wzorem Francji – stosowania tego dodatku z uwagi na fakt, że jest on wykorzystywany głównie „ze względów estetycznych, bez żadnych dodatkowych korzyści dla konsumentów”, a pojawiły się wątpliwości co do jego bezpieczeństwa.

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA

W 2018 r. francuska agencja odpowiedzialna m.in. za kwestię bezpieczeństwa żywności (ANSES) wydała opinię, z której wynika, że najnowsze dane naukowe dotyczące wpływu dwutlenku tytanu na zdrowie wskazują na możliwe działanie kancerogenne (z uwagi na rozmiar cząstek w skali nano).

Mimo to EFSA – urząd odpowiedzialny za ocenę bezpieczeństwa w UE i analizę ryzyka – uwzględniając dane naukowe dostarczone przez Francję podtrzymał swoją dotychczasową opinię, z której wynika, że nie ma podstaw do zakazu stosowania E 171 w żywności, choć należy zweryfikować ponownie specyfikację tego dodatku.

W efekcie Francja przyjęła na okres 1 roku tymczasowe środki ochronne mające na celu zakaz stosowania dwutlenku tytanu w żywności obecnej na francuskim rynku, zgodnie z art. 54 rozporządzenia 178/2002. Zakaz wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

SKUTKI DLA BRANŻY

Cała Unia Europejska czeka teraz na decyzję KE w sprawie środków tymczasowych przyjętych przez Francję. Decyzja KE będzie uwzględniała stanowiska państw członkowskich, które nie wydają się chętne rozszerzeniu zakazu na całą UE. Miałby on kolosalne skutki dla przedsiębiorców stosujących E 171, którzy byliby zmuszeni do reformulacji produktów oraz dopasowania etykiet do nowego składu. Z drugiej strony istnienie uzasadnionych wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa zdrowotnego obliguje do podjęcia działań zapobiegawczych, których należy się spodziewać (jeśli nie całkowitego zakazu stosowania, to zapewne istotnych restrykcji – szczególnie od odniesieniu do wrażliwych grup konsumentów).

W ostatnim czasie, mimo licznych kontrowersji i sprzeciwów na poziomie unijnym została zmieniona klasyfikację dla dwutlenku tytanu (w ramach przepisów dot. REACH), uznając go za czynnik rakotwórczy. Klasyfikacja ta dotyczy wdychanych pyłów dwutlenku tytanu i pozostaje bez bezpośredniego wpływu na możliwość stosowania dodatku E 171 do żywności.

O dalszych decyzjach w sprawie stosowania E 171 w żywności będziemy informować w kolejnych NEWSLETTERACH IGIFC.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.