powrót do Aktualności

Składniki żywności: Od kiedy zakaz stosowania E 171 (dwutlenku tytanu) – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

24 września 2021

 

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia dotyczącego zakazu stosowania dwutlenku tytanu w żywności (E 171).

 

WPROWADZENIE

E 171 jest substancją dodatkową (barwnikiem) do żywności uwzględnioną w załączniku do Rozporządzenia 1333/2008[1].

6 maja 2021 r. EFSA opublikował opinię naukową w sprawie oceny bezpieczeństwa dwutlenku tytanu (E 171) jako dodatku do żywności. W świetle opinii w sprawie proponowanych zmian specyfikacji oraz zgodnie z wytycznymi z 2018 r. dotyczącymi nanotechnologii w opinii, oprócz wszystkich nowych istotnych danych, uwzględniono również dane dotyczące potencjalnej genotoksyczności nanocząstek dwutlenku tytanu opublikowane przed 2016 r., które nie zostały wcześniej określone jako istotne dla ponownej oceny w 2016 r. W swojej opinii EFSA wskazał, że na podstawie wszystkich dostępnych dowodów nie można wykluczyć obaw związanych z genotoksycznością, i biorąc pod uwagę wiele niepewności, stwierdził, że E 171 nie można już uważać za bezpieczny, gdy jest stosowany jako dodatek do żywności.

W konsekwencji Opinii EFSA podjęte zostały prace legislacyjne prowadzące do zakazu stosowania E 171 w żywności. Zgodnie z Projektem Rozporządzenia Komisji zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności dwutlenek tytanu (E 171):

Article 1
Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 are amended in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 2
Until [publication office please introduce the date 6 months after the entry into force], foods produced in accordance with the rules applicable before [publication office please introduce the date of entry into force] may continue to be placed on the market. After that date, they may remain on the market until their date of minimum durability or ‘use by’ date.

Article 3
The Commission shall, following consultation on the European Medicines Agency, review the necessity to maintain titanium dioxide (E 171) or to delete it from the Union list of food additives for the exclusive use as colour in medicinal products in Part B of Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 within three years after the date of entering into force of this Regulation.

Article 4
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Zgodnie z drugą wersją projektu rozporządzenia zostaje wprowadzony:

  • zakaz stosowania dwutlenku tytanu we wszystkich kategoriach żywności, w tym suplementach diety;
  • 6-miesięczny okres przejściowy
  • okres umożliwiający sprzedaż produktów wprowadzonych do obrotu przed datą wejścia w życie, maksymalnie do DMT lub TPD.

 

Omawiane rozporządzenie jest projektem, którego treść może ulec zmianie.

Aktualnie przewidywany termin publikacji rozporządzenia to styczeń 2022 r. 

Z relacji naszych Klientów wiemy, że wiele dystrybutorów już teraz odmawia współpracy w zakresie dystrybucji żywności zawierającej E 171. 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem projektu rozporządzenia prosimy o wiadomość na igifc@igifc.pl

 

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 354, str. 16 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.