powrót do Aktualności

Rośliny do celów spożywczych uzykane przez NGT (nowe techniki genomowe)

23 stycznia 2024

24 stycznia 2024 r. Komitet Parlamentu Europejskiego ENVI będzie głosować nad projektem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie roślin uzyskanych za pomocą niektórych nowych technik genomowych (NGT) oraz ich żywności i paszy.

Proponowane rozporządzenie – zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” – ustanawia szczegółowe zasady dotyczące zamierzonego uwalniania i wprowadzania do obrotu roślin NGT oraz powiązanej żywności i paszy. Obecnie rośliny uzyskane poprzez NGT podlegają takim samym przepisom jak GMO. Aby lepiej odzwierciedlić różne profile ryzyka NGT, we wniosku przewidziano dwie odrębne ścieżki wprowadzania do obrotu NGT.
W projekcie sprawozdania sprawozdawca wezwał do utworzenia wspólnego unijnego rejestru NGT kategorii 1 w celu zapewnienia identyfikowalności. Zgłoszono blisko 1200 poprawek obejmujących cały wniosek Komisji. Sprawozdawca zamieścił także przepisy wyłączające zdolność patentową NGT. Wedłg PE: „Rozporządzenie jest niezwykle istotne, ponieważ NGT zapewniają szybki rozwój odmian roślin o określonych cechach, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i osiągnięcia zrównoważonego systemu żywnościowego”.

Więcej o PROJEKCIE Rozporządzenia TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.