powrót do Aktualności

3 rozporządzenia w sprawie NOWEJ ŻYWNOŚCI opublikowane

2 stycznia 2018

 

Rozporządzenie 2015/2283 w sprawie nowej żywności, stosuje się od 1 stycznia br. W Dzienniku Urzędowym UE z 30 grudnia 2017 r. zostały opublikowane 3 rozporządzenia wykonawcze niezbędne do realizacji zmienionych wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania nowej żywności. Są to:

  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności
  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności
  • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Firmy zamierzające ubiegać się o zezwolenie na stosowanie nowych składników otrzymały narzędzia niezbędne do opracowania i przedłożenia wniosków. Opublikowane Rozporządzenia zawierają szczegółowe informacje na temat procedury, schematu wniosku (zgłoszenia), niezbędnych dokumentów.

Warto podkreślić, że jednym z celów zmienionych przepisów było ustanowienie procedury autoryzacji na poziomie unijnym, dlatego zarówno wnioski z art. 10 rozporządzenia 2015/2283 jak i zgłoszenia tradycyjnej żywności z państwa trzeciego z art. 20 będą przedkładane bezpośrednio do Komisji Europejskiej z pominięciem urzędów krajowych.

W przypadku wniosków z art. 10 rozporządzenia 2015/2283 (zezwolenie na wprowadzenie nowej żywności na rynek w Unii i aktualizacja unijnego wykazu) duże znaczenie będzie miało uwzględnienie w dossier nie tylko bezpieczeństwa i znaczenia spożycia dla grupy docelowej danej nowej żywności, ale również ale również dla grup, które potencjalnie mogą spożywać daną żywności.

Unijny wykaz nowej żywności będzie ogromnym ułatwieniem dla firm w przypadku konieczności weryfikacji, statusu składników. Zawiera warunki stosowania oraz wytyczne dotyczące etykietowania.

 

Z przyjemnością i dumą informujemy, że w Wykazie znajdują się składniki, w sprawie których dossier przygotowali i przedłożyli Doradcy IGIFC np.: wyciąg z liści Aloe macroclada czy laktoferyna z mleka krowiego.

 

Rozporządzenia można pobrać TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.