powrót do Aktualności

bisfenol A – nowe ograniczenia w materiałach i wyrobach

14 lutego 2018

14 lutego w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie 2018/2013 w sprawie stosowania bisfenolu A („BPA”) w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

WPROWADZENIE

Bisfenol A jest wykorzystywany m.in. w tworzywach poliwęglanowych i żywicach epoksydowych stosowanych w lakierach i powłokach – we wnętrzu puszek na żywność.

Dotychczas obowiązywał zakaz stosowania tej substancji do produkcji butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt. Jednak po opinii EFSA z 2016 r., w której Urząd stwierdził, że nowe dowody dostarczają kolejnych wskazań świadczących o immunotoksyczności rozwojowej BPA, Komisja podjęła decyzję o przyjęciu odpowiednich środków ostrożności.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia migracja BPA do żywności lub na żywność z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej wynoszącego 0,05 mg BPA na kilogram żywności (mg/kg).

Zakaz dotyczący stosowania BPA w produkcji butelek do karmienia niemowląt został utrzymany, a dodatkowo nie wyrażono zgody, aby BPA migrował w jakiejkolwiek ilości z materiałów i wyrobów do żywności dla niemowląt i małych dzieci czyli: preparatów do początkowego i dalszego żywienia niemowląt, produktów zbożowych przetworzonych, żywności dla dzieci, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego opracowanej na potrzeby niemowląt i małych dzieci oraz napojów na bazie mleka i produktów im podobnych, które są dedykowane dla małych dzieci.

Konsekwencją powyższych zmian jest również aktualizacja obowiązkowych informacji jakie muszą znaleźć się w pisemnej deklaracji zgodności dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych (załącznik I do rozporządzenia 10/2011).

 

ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2018/2013 stosuje się od 6 września 2018 r.

Lakierowane lub powleczone materiały i wyroby oraz materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed 6 września 2018 r., będą mogą pozostać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów.

Zmiany dotyczące limitu migracji i zakazu migracji do żywności dla niemowląt i małych dzieci wymuszą aktualizację obecnych deklaracji zgodności – w myśl zmian wprowadzonych do rozporządzenia 10/2011. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że wymóg, aby producent lub dystrybutor określonego materiału lub wyrobu dysponował dokumentacją potwierdzającą dane przedstawione w deklaracji zgodności, jest nadal wiążący. Rozporządzenie 2018/2013 doprecyzowuje, że przedsiębiorcy działający na rynku, na żądanie właściwego organu krajowego, będą mieli do 10 dni od dnia otrzymania wniosku na przedstawienie takiej dokumentacji.

 

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.