powrót do Aktualności

Cukier w sokach – Zmiana dyrektyw śniadaniowych – kolejny etapy prac legislacyjnych

26 października 2023

Trwają prace nad zmianą dyrektyw śniadaniowych (zobacz artykuł Izabeli Tańskiej z sierpnia 2023 r.).

Aktualnie projekt jest przedmiotem prac w Parlamencie Europejskim.

20 września komisja ENVI (PE) omówiła projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego przeglądu czterech z tzw. „dyrektyw śniadaniowych” – zbioru dyrektyw ustanawiających wspólne zasady dotyczące składu, nazwy handlowej, etykietowania i prezentacji niektórych środków spożywczych.

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia zmian ma na celu harmonizację norm handlowych, aby ułatwić dostarczanie zrównoważonych produktów, a także szuka sposobów przyczynienia się do zdrowej diety i większej przejrzystości w zakresie składu i pochodzenia środków∑ spożywczych, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed zrównoważonymi systemami żywnościowymi zgodnie z Zielonym Ładem UE i strategią „od pola do stołu”.

W projekcie sprawozdania sprawozdawca proponuje bardziej ambitne podejście do etykietowania miodu, biorąc pod uwagę praktyczne potrzeby producentów miodu. Sugeruje się również, że nie należy reklamować soków o obniżonej zawartości cukru jako produktów o większych korzyściach zdrowotnych niż zwykłe soki zawierające wyłącznie naturalny cukier.[1]

Propozycja zapisu w preambule dyrektywy:

„However, this statement is liable to mislead the consumer, as it does not provide clarity that fruit juice has a high free sugar content. A statement clarifying the high sugar nature of the products will better inform the consumer”

Inna zaproponowana w PE poprawka:

„Although fruit juices do not contain added sugar they are still high in sugars. As a result consuming too much sugar is linked to an increased risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, dental cavities and some types of cancer. This has to be made clearer to consumers and health practitioners, as this misleading information tends to encourage substitution of fruits or other nutritious food with fruit juices, particularly among children and other vulnerable groups.”

Poprawki do projektu dyrektywy przedstawił  Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (3.10.2023)[2]

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/draft-report-on-the-breakfast-directives/product-details/20230920CAN71186

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AM-753722_EN.pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.