powrót do Aktualności

Czy etykiety peel-off naruszają przepisy?

13 lutego 2018

 

Coraz więcej środków spożywczych na unijnym, w tym także polskim, rynku jest opatrzonych etykietami typu peel-off. Są to etykiety wielostronne, działające na zasadzie książeczki, w których część informacji jest dostępna dopiero po odklejeniu pierwszej warstwy. Szczególnie często stosowane są w przypadku produktów w małych opakowaniach (np. małe słoiczki) z dużą ilością informacji obowiązkowych lub znakowanych na kilka rynków. Także obszerne opisy marketingowe, oparte m.in. o oświadczenia zdrowotne, mogą skłaniać producentów do wykorzystywania etykiet peel-off.

 

Czy stosowanie etykiet typu peel-off jest zgodne z przepisami prawa żywnościowego?

Ogólne wymogi w zakresie prezentacji treści obowiązkowych na temat żywności zobowiązują do tego, aby informacje obowiązkowe:

  • były łatwo dostępne i dobrze widoczne
  • nie były w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem.

Obowiązkowe informacje na temat żywności to te, które trzeba przekazać konsumentowi na podstawie prawa unijnego (nie tylko rozporządzenia  1169/2011). Przykładowo, na mocy rozporządzenia 1924/2006, oświadczeniom zdrowotnym muszą towarzyszyć dodatkowe treści, m.in. ilość produktu, którą należy spożyć, aby wystąpił deklarowany efekt dla zdrowia.

Ocena możliwości zastosowania etykiety peel-off powinna uwzględniać ww. zasadnicze wymogi, jak również:

  • rodzaj i specyfikę produktu,
  • rodzaj i treść etykiety (w tym wskazówki dotyczące korzystania z niej) jak też
  • docelową grupę odbiorców (osoby młode vs. w podeszłym wieku).

 

Powyższe zagadnienie zostanie omówione szczegółowo i na przykładach podczas szkolenia:

ZNAKOWANIE i OŚWIADCZENIA
27 marca w Warszawie
Tylko do 28 lutego rabat 20%

SZCZEGÓŁY TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.