powrót do Aktualności

Czy w ekologicznej czekoladzie mogą być użyte nieekologiczne glikozydy stewiolowe lub olej MCT?

30 sierpnia 2022

Nie. Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia 2018/848[1], aby w opisie handlowym przetworzonej żywności, jaką jest czekolada, zastosować określenie „ekologiczna”, co najmniej 95% składników pochodzenia rolnego musi być wyprodukowanych ekologicznie. Zatem tylko maksymalnie 5% składników rolniczych może być nieekologicznych.

Ponadto przetworzona żywność musi być zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji przetworzonej żywności ekologicznej określonymi w art. 16 rozporządzenia (UE) 2018/848. Składniki nieekologiczne można dodawać tylko wtedy, gdy są one dopuszczone zgodnie z art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/848 [Dopuszczanie przez państwa członkowskie nieekologicznych składników pochodzenia rolnego do stosowania w przetworzonej żywności ekologicznej] i wiąże się to z procedurą udzielania zezwolenia przez państwo członkowskie i Komisję. W związku z tym wykaz składników nieekologicznych, które zostały dopuszczone i mogą być obecnie stosowane w UE, znajduje się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/1165[2].

Państwa członkowskie mogą udzielać tymczasowych zezwoleń na stosowanie dodatkowych składników nieekologicznych pod pewnymi ograniczonymi warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/848.

Glikozydy stewiolowe pochodzące z ekstraktu roślinnego nie są wymienione w żadnym z załączników do rozporządzenia (UE) 2018/848. Olej MCT również nie jest sam w sobie wymieniony w żadnym z załączników do tego rozporządzenia.

Ponadto olej MCT może mieć kilka źródeł pochodzenia i metod produkcji i, w zależności od jego pochodzenia i metody produkcji, może na przykład kwalifikować się jako zatwierdzony składnik nieekologiczny w kategorii „Tłuszcze i oleje, rafinowane lub nierafinowane, ale nie chemicznie”. modyfikowane, pochodzące z roślin innych niż kakao, orzech kokosowy, krokosz oliwny, palma, rzepak, sezam lub soja”.

Dlatego stosowanie glikozydów stewiolowych i oleju MCT jako dodatków lub substancji pomocniczych w przetwórstwie w produktach ekologicznych nie jest obecnie dozwolone, a zatem nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu ekologicznego dla produktów je zawierających.

Pytanie i odpowiedź pochodzą z przewodnika KE „Frequently asked questions ON ORGANIC RULES” opublikowanego 4 lipca 2022 r.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 150, str. 1 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 253, str. 13 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.