powrót do Aktualności

Dietetyk. Prace nad uregulowaniem zawodu.

26 stycznia 2022

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD 328 został udostępniony projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.  Ustawa określa warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych w tym dietetyka. Reguluje ona również kwestie kwalifikacji, rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej.

Nowością będzie Rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

Warto zwrócić uwagę na art. 35  projektu zgodnie, z którym osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”. Kodeks etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny ma być określony w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które powinny się skończyć za około 30 dni. Następnie będzie przedmiotem prac na kolejnych etapach procesu legislacyjnego. Zgodnie z aktualną wersją projektu ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dietetycy często współpracują z firmami produkującymi żywność (w tym suplementy), co  komunikowane jest konsumentom w formie reklamy (treści marketingowych). Czasami jest to informacja o tym, że dietetyk brał udział w opracowaniu składu produktu, że rekomenduje produkt lub informuje o działaniu jego składników.

Treści stanowiące informację na temat żywności, również te podawane w reklamie, powinny być oceniane pod kątem zgodności z przepisami prawa żywnościowego przed udostępnieniem ich konsumentom. Rekomendacje dietetyka w przekazie komercyjnym zwykle mają charakter oświadczenia zdrowotnego, co jest potwierdzone jednym z wyroków sądów krajowych i niesie za sobą pewne konsekwencje.

  • Jakie są podstawy prawne rekomendacji środka spożywczego (w tym suplementu) przez dietetyka?
  • Jak zmienia się sytuacja, gdy rekomenduje stowarzyszenie?
  • Czy ma znaczenie, kiedy dietetyk reklamuje produkt w swoich MS a nie na stronie produktu?

  • Jakie są zasady rekomendacji żywności przez lekarzy, farmaceutów, influencerów stowarzyszenia?
  • A może jesteś dietetykiem i zastanawiasz się nad odpowiedzialnością za udział w takim (komercyjnym) projekcie?

Na te pytania i wiele innych odpowiemy podczas WEBINARU

ZNAKOWANIE I REKLAMA ŻYWNOŚCI

AKTUALNE KWESTIE OMAWIANE NA PRZYKŁADACH

29 marca 2022 r. Przez 3 godziny będzie PRAWO I PRAKTYKA

Zapraszamy!

Rabat 20% do 18 lutego 2022 r.

Szczegóły https://igifoodlaw.com/szkolenia/

Link do projektu USTAWY o niektórych zawodach medycznych https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12355717/12849358/12849359/dokument540421.pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.