powrót do Aktualności

Dlaczego „DETOX” jest oświadczeniem i co to oznacza dla firm?

3 kwietnia 2019

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem (def. rop. 1924/2006)

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne (Parlament Europejski) dotyczące uregulowania określenia „detox”, Komisja Europejska stwierdziła (odp. z marca br.), że termin „detox” w odniesieniu do środków spożywczych wskazuje na pewną funkcję w organizmie lub dorozumiany wpływ na zdrowie, a zatem wchodzi w zakres rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń.

Do chwili obecnej przedłożono kilka oświadczeń zdrowotnych dotyczących właściwości oczyszczających lub odtruwających. Wszystkie zostały ocenione negatywnie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a w konsekwencji nie zostały dopuszczone do stosowania na rynku UE.

Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach negatywna opinia EFSA wynikała nie z braku uzasadnień naukowych, ale ze zbyt ogólnego sformułowania efektu dla zdrowia np. „oczyszczanie”, „sprzyja eliminacji toksyn”, „wspiera naturalny mechanizm oczyszczania organizmu”, „detox”, detoksykacja”. W tych przypadkach EFSA stwierdził, że są to treści, które należy uznać za oświadczenia nieswoiste (niespecyficzne). [EFSA Journal 2010;8(10):1733]. Powyższy fakt, nie uniemożliwia stosowania tych treści jako oświadczeń nieswoistych.

Stosownie oświadczeń nieswoistych możliwe jest pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim pod warunkiem zgodności z ogólnymi wymogami rozp. 1924/2006 oraz umieszczenia „obok” lub „po” takim oświadczeniu oświadczenia zdrowotnego specyficznego (dozwolonego lub z listy pending). Przy czym „obok” lub „po” nie oznacza przypisu lub gwiazdki i umieszczenia treści oświadczenia uzasadniającego w innym polu widzenia niż oświadczenie nieswoiste.

„Detox” pojawia się również wśród oświadczeń na liście pending, które można stosować wyłącznie pod określonymi w przepisach warunkami stosowania do czasu rozstrzygnięcia w sprawie tej listy.

Interpretacja Komisji Europejskiej przedstawiona w odpowiedzi na pytanie parlamentarne nie jest ani czymś nowym ani zaskakującym. Rozporządzenie 1924/2006 stosuje się już 12 rok a zawarte w nim definicje „oświadczenia” oraz „oświadczenia zdrowotnego” stanowią podstawę do zakwalifikowania określenia „detox”.

 

Odpowiadając na Państwa zapytania o szkolenie z oświadczeń w 2019 r. uprzejmie informujmy, że przygotowaliśmy:

Praktyczny warsztat w małym gronie
„OŚWIADCZENIA zdrowotne i żywieniowe”
15 maja 2019 r., Warszawa

W programie 4 godzinowego warsztatu między innymi:

 • Jakie treści są oświadczeniami i jak się to sprawdza – analiza krok po kroku.
 • Skąd wiadomo, że izotonik to oświadczenie? Jakie są odstępstwa?
 • Oświadczenia dla składników roślinnych
 • Co to jest – „znacząca ilość składnika”?
 • Oświadczenia na liście pending – warunki stosowania
 • Do jakich celów marketingowych można wykorzystać opinie EFSA w sprawie oświadczeń.
 • „Probiotyk” prebiotyk, probiotyczny itd. – sytuacja prawna a praktyka
 • Treści obowiązkowe przy stosowaniu oświadczeń – powtarzanie, rozmieszczenie
 • Rekomendacje w postaci oświadczeń – kto i co może powiedzieć o produkcie.
 • Co można zrobić, jeśli konkurent narusza przepisy stosując oświadczenia niedozwolone
 • Zależność – pomiędzy oświadczeniem na etykiecie a oświadczeniem w reklamie
 • Jak opracować treść oświadczenia, żeby i marketing, i dział prawny nie zgłaszał zastrzeżeń

SZCZEGÓŁY

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.