powrót do Aktualności

Dlaczego producenci muszą wiedzieć jakie są maksymalne poziomy składników aktywnych w suplementach diety?

24 września 2019

Kluczową zasadą dodawania do żywności, w tym do suplementów diety, składników o działaniu odżywczym lub innym fizjologicznym jest bezpieczeństwo konsumentów.

Zgodnie z przepisami odpowiedzialność za zastosowaną ilość składnika oraz związaną z tym stosowną dokumentację jest po stronie przedsiębiorcy.

 

WPROWADZENIE

Prawo żywnościowe w niewielu przypadkach określa maksymalne, bezpieczne poziomy składników żywności, których rolą jest nadanie określonych cech odżywczych lub innych korzystnych fizjologicznie (przykład – prawo dotyczące nowej żywności). Brak harmonizacji przepisów w UE w zakresie maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych oraz innych substancji nie sprzyja swobodnemu przepływowi towarów wewnątrz Unii, a i na rynku lokalnym może powodować problemy na etapie powiadomienia GIS jak i późniejszego obrotu produktem.

Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost liczby postępowań wyjaśniających w sprawie produktów zgłoszonych do GIS. Jedną z przyczyn takiej sytuacji są częste wątpliwości Urzędu odnośnie składu suplementów diety witaminowo – mineralnych, które mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 

KONSEKWENCJE DLA FIRM

W przypadku podejrzenia, że środek spożywczy niespełniający wymagań znajduje się w obrocie inspektor sanitarny podejmuje decyzję o czasowym wstrzymaniu wprowadzania tego środka spożywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez GIS. Dodatkowo w przypadku suplementów diety przeznaczonych na eksport postępowanie wyjaśniające uniemożliwia uzyskanie zaświadczenia, od lokalnych inspektorów, potwierdzającego dostępność tych produktów w obrocie (tzw. „FSC”).

 

ROZWIĄZANIA

Aby zminimalizować ryzyko związane z wstrzymaniem wprowadzania suplementu do obrotu lub jego wycofaniem z obrotu, kluczowa jest właściwa analiza uwzględniająca przepisy i praktykę jeszcze na etapie prac nad składem produktu. Przy czym im więcej praktycznych informacji (również z innych niż Polska rynków UE) producent posiada, tym łatwiej podjąć mu decyzję o składzie suplementu jak i strategii związanej z wprowadzeniem go do obrotu.

Dla właściwej analizy sytuacji kluczowe są odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Gdzie szukać informacji na temat maksymalnych poziomów? I dlaczego one się zmieniają?
 2. Jak można odnieść poziom składnika aktywnego w produkcie leczniczym do poziomu w suplemencie diety?
 3. Jak interpretować uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety?
 4. Czy zawartość witaminy lub składnika mineralnego lub „innej substancji” wyższa niż w Uchwale Zespołu:
  – jest możliwa (dozwolona)?
  – powoduje, że mamy do czynienia z produktem leczniczym?
  – sprawia, że produkt jest niebezpieczny?
 5. Jak przygotować dokumenty, aby wykluczyć wątpliwości urzędu?
 6. Co zrobić, kiedy są podstawy by twierdzić, że przyczyny postępowania wyjaśniającego są nieuzasadnione?
 7. Czy wszczęcie postępowania wyjaśniającego może być niezgodne z przepisami unijnymi?

 

Wszystkie te zagadnienia, często problematyczne i analizowane przez przedsiębiorców, omówimy na przykładach już 20 listopada, podczas wyjątkowego i bardzo PRAKTYCZNEGO WARSZTATU

SUPLEMENTY DIETY – skład, klasyfikacja, znakowanie i reklama.

RABAT 20% tylko do 30 września.
Przedstawiciele inspekcji rabat 40%

Szczegóły i zgłoszenia TUTAJ

ZAPRASZAMY

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.