powrót do Aktualności

Dodatki w suplementach diety – NASTĄPIŁA ZMIANA PRZEPISÓW 1333/2008

9 października 2018

Wykreślenie podkategorii „17.3 Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia”

 

W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1497 z dnia 8 października 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności 17 i stosowania dodatków do żywności w suplementach diety.

WPROWADZENIE

Przez państwa członkowskie zgłaszane były, na forum instytucji UE, trudności z wykonywaniem przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, w szczególności w odniesieniu do podkategorii żywności 17.3 „Suplementy diety w postaci syropu lub do żucia”. Jak podkreślono w rozporządzeniu Komisji 2018/1497 powyższa klasyfikacja prowadził do błędnej interpretacji, a w celu jej uniknięcia postacie syropu i postacie do żucia powinny być sklasyfikowane jako, odpowiednio, płynne i stałe.

ZMIANY W PRZEPISACH

Mając na uwadze powyższe, zaproponowano zmiany, które wprowadza rozporządzenie Komisji 2018/1497, tj.:

  • skreślenie podkategorii żywności 17.3
  • zmianę tytułu podkategorii żywności 17.1 i 17.2 odpowiednio na: „Suplementy diety w postaci stałej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci” i „Suplementy diety w postaci płynnej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci
  • zmianę tytułu kategorii 17 na „Suplementy żywnościowe określone w dyrektywie 2002/46/WE”

Ze względu na skreślenie podkategorii żywności 17.3 pozycje dodatków do żywności, które ujęto w tej podkategorii żywności zostały przeniesione do podkategorii żywności 17.1 albo 17.2

W rozporządzeniu Komisji 2018/1497 wspomniana została również BARDZO WAŻNA SPRAWA odnosząca się do tego, czy maksymalny poziom (stosowania) dla dodatków do żywności w żywności kategorii 17 ma zastosowanie do żywności wprowadzonej do obrotu, czy do żywności gotowej do spożycia.

Rozstrzygnięcie stanowią przepisy rozporządzenia 1333/2008, a w szczególności wymóg, zgodnie z którym: Maksymalne poziomy dodatków do żywności określone w załączniku II [do rozporządzenia 1333/2008] mają zastosowanie do żywności wprowadzonej do obrotu, o ile nie określono inaczej. W drodze odstępstwa od tej zasady w odniesieniu do środków spożywczych suszonych lub w formie skoncentrowanej, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego, maksymalne poziomy odnoszą się do żywności przywróconej do stanu pierwotnego zgodnie z instrukcjami na etykiecie z uwzględnieniem minimalnego współczynnika rozcieńczenia.

 

 

O stosowaniu dodatków w suplementach diety po zmianie przepisów opowiemy dokładnie i w bardzo praktyczny sposób 20 listopada podczas warsztatów:

Suplementy diety
– skład, klasyfikacja, znakowanie, reklama –
20 listopada, Warszawa

SZCZEGÓŁY i formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Rozporządzenie można pobrać TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.