powrót do Aktualności

Etykietowanie wina – składniki i wartość odżywcza – WYTYCZNE KOMISJI

24 listopada 2023

Dzisiaj zostało opublikowane ZAWIADOMIENIE KOMISJI Pytania i odpowiedzi dotyczące wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących etykietowania wina w następstwie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33[1].

Dokument ten zawiera odpowiedzi techniczne na pytania otrzymane przez KE i omówione z ekspertami z państw członkowskich w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących etykietowania win wprowadzonych rozporządzeniem 2021/2117[2] rozporządzenie nr 1308/2013[3].

Rozporządzenie (UE) 2021/2117 opublikowane 6 grudnia 2021 r. nakłada obowiązek od 8 grudnia 2023 r. obowiązkowego etykietowania wykazu składników oraz informacji o wartości odżywczej win i aromatyzowanych przetworów winiarskich. Przepisy dają jednak producentom możliwość udostępniania pełnej informacji o wartości odżywczej i wykazu składników drogą elektroniczną (e-etykiety).

Na podstawie rozporządzenia 2021/2117 wprowadzony został m.in. obowiązek podawania w etykietowaniu wina informacji o wartości odżywczej oraz wykazu składników.

Zawiadomienie, które ma na celu wsparcie organów krajowych i przedsiębiorstw w stosowaniu przepisów UE, zawiera 40 pytań i odpowiedzi poniżej kilkanaście wybranych.

 1. Jaki jest związek między rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 a rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej?
 2. W jaki sposób powinny być prezentowane na etykiecie nowe obowiązkowe informacje?
 3. Na których winach i na jakim etapie wprowadzania do obrotu musi być umieszczana informacja o wartości odżywczej i wykaz składników w dniu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów dotyczących etykietowania? Np. czy dotyczy to wina w zbiornikach lub beczkach czy tylko wina butelkowego?
 4. Kiedy wino można uznać za „wyprodukowane”?
 5. W jaki sposób odbywałaby się weryfikacja stosowania przepisów dotyczących etykietowania, w szczególności w odniesieniu do określenia „wyprodukowane”?
 6. Jaką formę powinien mieć wykaz składników?
 7. Jak należy nazywać dodatki i substancje pomocnicze w przetwórstwie stosowane w produkcji wina? Czy należy wymieniać dodatki wraz z ich funkcją technologiczną?
 8. Czy w wykazie składników należy wskazać jedynie dodatki mogące powodować alergie i substancje pomocnicze w przetwórstwie?
 9. W jaki sposób należy prezentować na etykiecie substancje powodujące alergie?
 10. Jeżeli na etykiecie podaje się wykaz składników obejmujący substancje powodujące alergie, czy można powtórzyć informacje o alergenach w formie „zawiera…”, czy też za pomocą piktogramu?
 11. Jakie są zasady wskazywania na etykiecie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji?
 12. Czy w wykazie składników należy wskazywać substancje stosowane do wzbogacania?
 13. Jak uwzględnić w wykazie składników cukier przeznaczony do wzbogacania?
 14. Czy konieczne jest wymienianie drożdży jako składników?
 15. Jeżeli przy etykietowaniu uwzględnia się wszystkie możliwe alternatywy w grupie regulatorów kwasowości i czynników stabilizujących, czy istnieje określona kolejność, w jakiej należy je wskazać?
 16. Czy po określeniu „butelkowane w atmosferze ochronnej” lub „butelkowanie może odbywać się w atmosferze ochronnej” należy umieścić informację na temat zastosowanego gazu do pakowania, czy też ewentualnie należy wymienić możliwe alternatywy dla gazów do pakowania?

Zawiadomienie dostępne jest pod tym linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301190

[1] ZAWIADOMIENIE KOMISJI Pytania i odpowiedzi dotyczące wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących etykietowania wina w następstwie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 (C/2023/1190)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 435, str. 262 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.