powrót do Aktualności

FOOD WASTE PREVENTION – Zapobieganie marnowaniu żywności – Dofinansowanie EU dla firm wdrażających projekty

20 lipca 2022

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o finansowanie inicjatyw służących poprawie pomiaru marnowania żywności i zapobieganiu marnowaniu żywności (Grants for stakeholders to improve measurement of food waste and help implement food waste prevention in their operations and organisations SMP-FOOD-2022-FoodWaste-Stakeholders-AG).

Ten projekt stanowi realizację jednego z celów w obszarze żywności w ramach programu na rzecz jednolitego rynku, służący wspieraniu zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności poprzez zapobieganie jej marnowaniu, w tym poprzez wymianę informacji i działania podnoszące świadomość.

Komisja Europejska poszukuje rozwiązań i technologii, które są gotowe do wdrożenia przez MŚP, ponieważ są one głównymi podmiotami gospodarczymi w tym sektorze.

Działania, które mogą być sfinansowane (zakres) powinny służyć włączeniu inicjatyw zapobiegających marnowaniu żywności do działań biznesowych, takich jak (przykłady):

  • prognozowanie popytu w celu dopasowania podaży i popytu,
  • zaopatrzenie w żywność i planowanie zakupów
  • przechowywanie żywności, zarządzanie zapasami
  • projekt menu, wielkości porcji, strategia cenowa
  • promowanie świadomości konsumentów
  • szkolenie personelu
  • redystrybucja nadwyżek żywności
  • monitorowanie i raportowanie odpadów spożywczych

Ponadto dotacje mogą również obejmować inne rodzaje działań, takie jak opracowanie i wdrożenie wytycznych dotyczących zapobiegania marnowaniu żywności, programy monitorowania marnowania żywności, materiały komunikacyjne, rozwój nowych modeli biznesowych itp.

Proponowane działania muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi (bezpieczeństwo żywności, informacje na temat żywności dla konsumentów, i inne) oraz z gospodarką odpadami.

Budżet projektu 2 250 000 EUR

Wnioski można składać do 20 września 2022 r. (godzina 17:00)

SZCZEGÓŁY i wytyczne dotyczące złożenia wniosku są TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.