powrót do Aktualności

„FORTE” – czy można stosować to określenie w przypadku suplementów diety?

17 września 2018

„Forte” jest określeniem powszechnie stosowanym w oznakowaniu i reklamie suplementów diety. Najczęściej jest elementem nazwy marketingowej. Pojawia się również jako treść dobrowolna, niezależna od nazwy.

Zgodnie z definicją słownika języka polskiego „forte” w przypadku leku oznacza: „o wzmocnionej dawce”. Powyższe potwierdza również jeden z Komunikatów Prezesa URPL zgodnie z którym „Forte” w oznakowaniu produktów leczniczych oznacza „wyższą dawkę od uprzednio zarejestrowanej”.

W oznakowaniu i reklamie suplementów diety „forte” jest stosowane do podkreślenia podobnych cech jak w lekach.

Ale nie tylko.

„Forte” pojawia się również w oznakowaniu suplementów, w przypadku których producenci chcą podkreślić, że zmienili skład poprzez dodanie nowego składnika a zawartość nowego składnika ma powodować, że suplement „działa mocniej” (jego działanie jest silniejsze czyli „forte”).

Mocne działanie to nie jest to samo co wyższa zawartość składnika!

Określenie „FORTE”, bez względu na fakt, czy oznacz „mocne działanie” składników aktywnych, czy ich podwyższoną zawartość zastosowane w oznakowaniu i reklamie suplementu, podlega pod przepisy rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń oraz pod przepisy rozporządzenia 1169/2011 w sprawie informacji na temat żywności przekazywanej konsumentom i wiąże się ze spełnieniem wielu warunków.

 

Przy ocenie możliwości zastosowania określenia FORTE w oznakowaniu suplementu należy zweryfikować wiele elementów:

  • Czy jest to oświadczenie żywieniowe czy zdrowotne?
  • Dlaczego „forte” nie może być stosowane przy jednoczesnej obecności wybranych oświadczeń zdrowotnych?
  • Czy dla oceny legalności zastosowania określenia „forte” gra rolę gdy jest ono elementem nazwy?
  • Jak do możliwość zastosowania określenia „forte” odnosi się Komisja Europejska i wybrane państwa członkowskie? 
  • Jakie warunki należy spełniać w celu zastosowania określenia „forte”
  • Jak „forte” rozumie konsument? 
  • Jak stosowanie określenia „forte” wpływa na klasyfikację żywność – lek?
  • Jak poprawnie ocenić możliwość zastosowania określenia FORTE? 

 

 

Na powyższe pytania odpowiemy podczas szkolenia:

 „Suplementy diety – skład, klasyfikacja, znakowanie, reklama”
20 listopada w Warszawie

W szczegółowy sposób omówimy zasady stosowania określenia „Forte” podczas wykładu na temat treści dobrowolnych. To szkolenie ma wyjątkowy program – w ciągu jednego dnia zostaną omówione, w bardzo praktyczny i przystępny sposób, najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie dot. składu, kategorii, notyfikacji, znakowania i zmian w przepisach.

Tylko przy zgłoszeniu do 20 września (najbliższy czwartek) rabat 20%.
SZCZEGÓŁY I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy!

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.