powrót do Aktualności

FRUMATIS – Nowy katalog odmian roślin sadowniczych KE – dostępny online

12 maja 2020
Przepisy UE wymagają ustanowienia unijnego katalogu odmian materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych na podstawie krajowych katalogów państw członkowskich. W ostatnich dniach udostępniony został nowy system informacji UE – FRUMATIS – do zarządzania tymi krajowymi katalogami.
FRUMATIS dostarcza informacje na temat odmiany, jej rejestracji, okresu ważności rejestracji, praw własności intelektualnej oraz inne opcjonalne informacje. FRUMATIS to łatwo dostępna baza danych, której celem jest zwiększenie zaufania do odmian sprzedawanych w całej UE.
Szacunkowa wartość materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych wyprodukowanych w UE wynosi ponad 760 mln EUR. W UE produkuje się dwa miliardy roślin na powierzchni ponad 11 400 ha.
FRUMATIS uwzględnia obecnie ponad 14 000 odmian materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych.  Ten nowy system pozwala państwom członkowskim samodzielnie zarządzać publikacją swoich katalogów krajowych na stronie internetowej Komisji.
Komisja zamierza też stworzyć centralny ośrodek katalogów gatunków rolniczych i warzywnych, rodzajów / gatunków owoców i odmian winorośli.
Podstawa prawna: DYREKTYWA RADY 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców wdrożona do krajowego systemu prawnego poprzez ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. 
Źródło informacji i katalog dostępne są TUTAJ.
Autor: Izabela Tańska – Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting (izabela.tanska@igifc.pl)

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.