powrót do Aktualności

Higiena żywności pochodzenia zwierzęcego – nadchodzą zmiany. Rewizja rozp. 853/2004

10 maja 2023

Od 27 kwietnia 2023 r. do 25 maja 2023 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą wnosić uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 853/2004 w sprawie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego[1]. Potrzeba zmiany tego akt prawnego jest wynikiem doświadczeń przedsiębiorców unijnych w praktycznym wdrażaniu dotychczasowych wymogów, jak też efektem nowych opinii naukowych publikowanych przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).

Co się zmieni w rozp. 853/2004?

Zmianie ulegnie treść załącznika II i III do rozporządzenia, m.in. w zakresie następujących kwestii:

  • zezwolenie na ogłuszanie i wykrwawianie w gospodarstwie ograniczonej liczby owiec i kóz pod pewnymi warunkami oraz zmiana warunków dotyczących wszystkich zwierząt kopytnych;
  • wprowadzenie szczegółowych wymagań dotyczących sezonowania wołowiny na sucho,
  • zmiana warunków transportu m.in. tusz domowych zwierząt kopytnych oraz zharmonizowanie badania temperatury powierzchni mięsa;
  • wprowadzenie alternatywnych możliwości wykazania skuteczności obróbki termicznej mleka;
  • zezwolenie na aromatyzowanie jaj pod pewnymi warunkami.

Jednocześnie do wprowadzenia ww. zmian ustawodawca podjął decyzję o doprecyzowaniu niektórych zapisów, które sprawiały trudności interpretacyjne, dotyczących:

  • oznakowania identyfikacyjnego produktów pochodzenia zwierzęcego;
  • wymogów dotyczące certyfikacji w miejscu wprowadzenia do Unii niektórych rodzajów mięsa zwierząt kopytnych;
  • działania polegającego na nieznacznym obniżeniu temperatury krojenia świeżych lub przetworzonych produktów rybołówstwa lub podwyższeniu temperatury mrożonych produktów rybołówstwa oraz zakazie przechowywania lub transportu produktów rybołówstwa w tej chwilowo wymaganej technologicznie temperaturze.

Stosowanie nowych przepisów

Omówione poniżej zmiany to obecnie dopiero projekt, który – choć konsultowany już z państwami członkowskimi i organizacjami przedsiębiorców – może jeszcze ulec zmianie na skutek konsultacji, które się właśnie rozpoczęły. Pod tym linkiem można wziąć udział w konsultacjach:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13725-Food-hygiene-products-of-animal-origin-updated-rules-_en

Komisja Europejska planuje przyjąć rozporządzenie zmieniające w czwartym kwartale 2023 r.

Zachęcamy do monitorowania także innych zmian przepisów prawa żywnościowego, np. dotyczących jakości handlowej niektórych artykułów rolno-spożywczych. Projekt zmiany tzw. dyrektywy sokowej (dyrektywy 2001/112) wydaje się być niezwykle ważny dla branży (m.in. umożliwienie komunikowania dla soków braku cukru dodanego).

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGI FOOD LAW

[1] Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 55 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.