powrót do Aktualności

Jak wdrożyć pracownika w kwestie prawa żywnościowego? Jak zapewnić, że zespół jest na bieżąco z prawem żywnościowym?

5 października 2022

Każdy podmiot branży spożywczej jest zobligowany do przestrzegania prawa żywnościowego w związku z produkcją, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją i reklamą żywności.

Osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości, rozwój portfolio, zgodność z przepisami, reklamę, oznakowanie, które znają wymagania prawne i wiedzą, jak je wdrażać, a także wiedzą, gdzie szukać informacji przyczyniają się do bezpiecznej obecności produktów na rynku.

Opracowaliśmy 2 dniowe warsztaty z prawa żywnościowego umożliwiające wdrożenie nowych pracowników i uaktualnienie wiedzy specjalistów.

Razem z przedstawicielami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej omówimy w bardzo praktyczny sposób:

 • kluczowe definicje prawa żywnościowego i ich znaczenie
 • główne zasady prawa żywnościowego
 • zależność pomiędzy przepisami krajowymi i unijnymi,
 • źródła informacji: rejestry, przewodniki, wyroki ▪ instytucje i organy oraz ich rola
 • System RASFF – zasady działania
 • Kwestię higieny środków spożywczych
 • zanieczyszczenia w żywności
 • Kategorie i składniki żywności
 • kryteria kwalifikacji do danej kategorii
 • żywność wzbogacona,
 • suplementy diety, FSG, FSMP, funkcjonalna, nutraceutyki
 • wpływ składnika na kategorię produktu
 • zasady wprowadzania do obrotu, notyfikacje
 • Zasady stosowania i znakowania dodatków
 • Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
 • Zrównoważony system żywnościowy
 • Znakowanie środków spożywczych – treści obowiązkowe
 • obowiązkowe elementy oznakowania ▪ zasady określania nazw produktów i składników
 • Marketing środków spożywczych – treści dobrowolne
 • clean label (bez konserwantów, barwników itd.) ▪ GRAFIKI w oznakowaniu ▪ „wolne od GMO”,
 • OŚWIADCZENIA zdrowotne i żywieniowe
 • Sprzedaż żywności przez Internet
 • Zasady współpracy z influencerami, reklama w MS
 • Systemy jakości środków spożywczych i żywność ekologiczna
 • Jakość handlowa żywności ▪ dla których kategorii i jak została określona ▪ obowiązki dot. zapewnienia jakości handlowej ▪ zafałszowanie żywności ▪ jakość handlowa a nazwa
 • Kontrola żywności prowadzona przez IJHARS
 • Kontrola żywności prowadzona przez PIS ▪ zakres, przebieg, rodzaje postępowań ▪ kary, przykładowe wyniki kontroli

Już w przyszłym tygodniu 11 i 12 października stacjonarnie, w centrum Warszawy, zapraszamy na

III Jesienną Szkołę Prawa Żywnościowego
WPROWADZENIE DO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

 

INFORMACJE I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Rabat przy zgłoszeniu 3 pracowników i więcej z jednej firmy.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.