powrót do Aktualności

Jakość handlowa żywności (w tym on-line) – nowe uprawnienia Inspekcji, nowe oznaczenia – nowy projekt ustawy

10 listopada 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało zmiany do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Mają one służyć zwiększeniu efektywności nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie, w tym w obrocie detalicznym. Zaproponowane zostały przepisy odnoszące się do zasad kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i postępowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w tym w zakresie kontroli żywności sprzedawanej na odległość oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

 

WPROWADZENIE

Przedmiotem nowelizacji jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektóre inne ustawy.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 • doprecyzowania zasad kontroli sprzedaży żywności prowadzonej na odległość, w szczególności za pośrednictwem internetu (wprowadzenie instytucji anonimowego pobrania próbki),
 • dostosowania funkcjonowania IJHARS do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych
 • umożliwienia kontroli działalności zakładów żywienia zbiorowego przez zakup kontrolny produktu (z ujawnieniem tożsamości i okazaniem upoważnienia do kontroli po otrzymaniu zamówionej potrawy/produktu),
 • uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS,
 • wskazania na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania,
 • umożliwienia organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych,
 • sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym egzemplarzu,
 • podawania do publicznej wiadomości przez organy IJHARS informacji o wynikach kontroli (niezależnie od upubliczniania informacji dotyczących zafałszowań),
 • przyznania IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
 • znaku „Produkt polski”,
 • wyróżnienia informacją ,,DobrostanPlus” produktów pochodzących od lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu,

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Wejście zmian w życie, które jest planowane na II kwartał 2021 roku, będzie miało bezpośrednie znaczenie dla firm. Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia zakresu i sposobu kontroli jakości handlowej prowadzonej przez IJHAR-S, której podlegają podmioty branży spożywczej.

 

 

Źródło informacji: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r5543627441270,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych-.html

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.