powrót do Aktualności

Katechiny zielonej herbaty – czy będą zmiany w przepisach?

26 kwietnia 2018

WPROWADZENIE

W 2016 r. Komisja Europejska otrzymała od Norwegii, Szwecji i Danii, wniosek w sprawie wszczęcia procedury kontroli zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 1925/2006 z uwagi na obawy dotyczące bezpieczeństwa spożycia katechin zielonej herbaty (szczególnie EGCG – galusan epigallokatechiny). Kraje nordyckie zwróciły uwagę na potencjalne ryzyko dla konsumentów przy wysokim pobraniu katechin z diety i suplementów. Opinia duńskiego Instytutu do spraw Żywności wskazywała głównie na ryzyko działania hepatotoksycznego po spożyciu przetworów z herbaty o wysokiej zawartości EGCG.

Rozporządzenie 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ustanawia środki umożliwiające podjęcie decyzji o zakazie, ograniczeniu lub kontroli substancji (innych niż witaminy i składniki mineralne), które są dodawane do żywności lub stosowane w jej produkcji w sposób prowadzący do spożycia ilości znacznie przekraczających rozsądne przewidywane spożycie lub stanowiących potencjalne zagrożenie dla konsumentów. Decyzje, o których mowa powyżej są podejmowane przez Komisję, jednak muszą być poprzedzone naukową oceną ryzyka przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

EFSA już w 2009 r. włączył herbatę (Camelia sinensis) do kompendium substancji botanicznych, w przypadku których stwierdzono obecność naturalnie występujących składników, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

18 kwietnia br., Urząd opublikował opinię w której stwierdził, że ze względu na brak wystarczających danych toksykologicznych na chwilę obecną nie można określić bezpiecznej dawki EGCG pochodzącego z ekstraktów z zielonej herbaty. Wątpliwości dotyczą nie tylko potencjalnie negatywnego działania katechin, ale również działania toksycznego zanieczyszczeń, które mogą występować w herbacie (alkaloidy pirolizydynowe), jak również interakcji składników herbaty z  innymi składnikami diety. Ocena będzie kontynuowana jednak już teraz może mieć wpływ na  wprowadzane do obrotu produkty.

ZNACZENIE DLA FIRM

Obawy dotyczące niebezpieczeństwa dla konsumentów wynikające z pobrania wysokich dawek EGCG mogą przełożyć się na:

  • legislację np. przepisy dotyczące maksymalnych poziomów zanieczyszczeń, czy zasady  dodawania katechin do żywności i etykietowania produktów z ich dodatkiem, jak również
  • praktykę inspekcji dotyczącą sposobu oceny powiadomień o wprowadzeniu produktu do obrotu i kontroli produktów znajdujących się w obrocie.

Przedsiębiorcy branży spożywczej muszą pamiętać, że zgodnie z wymogami prawa żywnościowego nawet w sytuacji, kiedy w wyniku nowych danych naukowych okaże się, że produkt (uznawany za bezpieczny w chwili wytworzenia bądź wprowadzenia na rynek), w świetle nowego stanu wiedzy może nieść ryzyko dla zdrowia konsumentów, są oni odpowiedzialni za ten produkt i konsekwencje wynikające z jego ewentualnej szkodliwość dla konsumentów.

Bezpieczeństwo i zasady stosowania przetworów z herbaty w żywności i suplementach diety (dawki, rodzaje przetworów i znakowanie), będzie jest jednym z zagadnień VIII Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego (Skład – Oznakowanie – Kontrola Żywności), która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2018 r.

SZCZEGÓŁY TUTAJ.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.