powrót do Aktualności

Kaucja za butelki i opakowania po napojach od stycznia 2023 r. – projekt ustawy

3 lutego 2022

Które opakowania? Co to jest napój? Czy suplementy płynne też? Opakowania jednorazowe czy tylko wielokrotnego użytku?

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 31 stycznia udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (dalej „Projekt ustawy”).

 

WPROWADZENIE

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i stanowi częściową transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.[1]

W art. 9 powyższej dyrektywy zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.

W celu zapewnienia tych poziomów w Projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. Zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

 

Które produkty będą objęte systemem kaucyjnym?

Projekt ustawy wprowadza definicję napoju: płyn przeznaczony do spożycia, w szczególności sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny oraz napój alkoholowy.

Określenie „w szczególności” czyni tę listę listą otwartą, kluczowe jest „płyn przeznaczony do spożycia”. Zwracamy tutaj również uwagę producentów suplementów diety w formie płynnej.

Przez kaucję rozumie się określoną kwotę pieniężną pobieraną w momencie sprzedaży napoju w opakowaniu wielokrotnego albo jednorazowego użytku od nabywającego ten napój i zwracaną w momencie zwrotu odpowiednio opakowania objętego systemem kaucyjnym albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Ciekawym wątkiem dotychczasowych prac nad ustawą jest pominięcie napojów w puszkach.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Ustawa nałoży nowe ważne obowiązki na podmioty wprowadzające do obrotu „napoje” w opakowaniach szklanych i z tworzyw sztucznych, a także na każdą jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 100 m2.  Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji.

System kaucyjny to nie tylko postępowanie z opakowaniami, ale także różne obowiązki związane z rejestracjami i raportowaniem.

Dyrektywa wdrażana jest w Państwach członkowskich UE, które mają różne strategie realizacji nałożonego obowiązku. Nowe przepisy opracowane i wdrożone są już np. w Rumunii i na Słowacji. Wiele firm obecnie weryfikuje czy ich produkty podlegają pod nowe wymagania na rynkach docelowych.

 

 

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu, IGIFC

 

Projekt ustawy dostępny jest tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851459#12851459

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 155, str. 1).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.