powrót do Aktualności

Koncentrat białkowo-błonnikowy z rzepaku jako nowa żywność (Napiferyn BioTech)

5 kwietnia 2024

NapiFeryn BioTech Sp.z o.o. ubiega się o zezwolenie na stosowanie nowej żywności: The rapeseed protein-fibre concentrate consists of 30 – 45% (on dry matter basis; %DM) protein and 40 – 70 %DM dietary fibre. NapiFeryn’s rapeseed protein-fibre concentrate is to be marketed under the trade name Raptein™30.

Firma przedstawiła szereg badań i danych naukowych w ramach wniosku o zezwolenie na koncentrat białkowo-błonnikowy z rzepaku jako nową żywność zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283. Adekwatność danych do oceny ryzyka i ich zgodność z przepisami zostanie sprawdzona przez EFSA.

Konsultacje te mają na celu ustalenie, czy dostępne są inne istotne dane naukowe, badania i inne informacje stanowiące część przedłożonej dokumentacji lub ją potwierdzające – zgodnie z art. 23c ust. 2 rozporządzenia 178/2002.

Zainteresowane strony proszone są o zgłaszanie uwag we wskazanym terminie. Odpowiednie uwagi zostaną uwzględnione i uwzględnione podczas powiązanej oceny naukowej.

Uwagi można zgłaszać do 29 kwietnia 2024 r.  TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.