powrót do Aktualności

Mechaniczny recykling PET – Składanie wniosków – Rozporządzenie 2022/1616

30 stycznia 2024

10 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie (UE) 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością[1].

Rozporządzenie ustanawia nowe definicje i pojęcia dotyczące recyklingu materiałów mających kontakt z żywnością (FCM) oraz ustanawia procedurę (w tym określone wymagania dotyczące danych) przygotowania wniosków o zezwolenie na procesy recyklingu.

EFSA ma opublikować wytyczne naukowe opisujące kryteria oceny i podejście do oceny naukowej, które będzie stosować do oceny zdolności odkażania w procesach recyklingu, a także informacje, które należy uwzględnić w dokumentacji wniosku o zezwolenie na proces recyklingu. Projekt wytycznych naukowych dotyczących procesów mechanicznego recyklingu PET jest obecnie w przygotowaniu i zostanie udostępniony do konsultacjach społecznych w lutym 2024 r.

20 lutego 2024 EFSA organizuje webinar na ten temat.

Doradcy IGI FOOD LAW będą brać w nim udział.

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 15 lutego TUTAJ

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące procedury składania do EFSA wniosków dotyczących procesu mechanicznego recyklingu PET  igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 243, str. 3 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.