powrót do Aktualności

Miąższ owoców kawowca Coffea arabica L. lub Coffea canephora dozwoloną żywnością w UE

17 stycznia 2022

 

W Dzienniku Urzędowym UE z 17 stycznia 2022 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/47 z dnia 13 stycznia 2022 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonego miąższu owoców kawowca Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner oraz naparu z niego jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470[1].

 

WPROWADZENIE

Jednym z celów aktualnych przepisów regulujących kwestię nowej żywności jest ułatwienie wprowadzania na rynek w UE tradycyjnej żywności z państw trzecich w przypadku, gdy w danym państwie trzecim udowodniona została historia bezpiecznego stosowania żywności. Żywność taka powinna być spożywana w co najmniej jednym państwie trzecim od co najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie przez znaczącą liczbę osób. Historia bezpiecznego stosowania żywności nie powinna obejmować zastosowań innych niż żywnościowe ani tych, które wykraczają poza ramy normalnej diety. Żywność z państw trzecich, która w Unii jest uważana za nową żywność, powinna zostać uznana za tradycyjną żywność z państw trzecich jedynie w przypadku, gdy pochodzi z produkcji podstawowej, niezależnie od tego, czy jest to żywność przetworzona czy nieprzetworzona.

Artykuły 14-20 Rozporządzenia 2015/2283[2] regulują zasady zgłaszania tradycyjnej żywności z państwa trzeciego.

Odpowiedni wniosek zgłosiło dwóch wnioskodawców Societé de Produits Nestlé SA i Luigi Lavazza SpA. Z danych przedstawionych przez wnioskodawców wynika, że suszony miąższ owoców kawowca Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner oraz napar z niego mają historię bezpiecznego stosowania żywności w Jemenie, Etiopii i Boliwii. EFSA stwierdził, że dostępne dane o nie budzą obaw co do bezpieczeństwa żywności będącej przedmiotem wniosku. Procedura kończy się poprzez opublikowanie Rozporządzenia wykonawczego 2022/47 oraz zmianę rozporządzenia 2017/2470[3], której konsekwencją jest zmiana unijnego wykazu nowej żywności.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Suszony miąższ owoców kawowca Coffea arabica L. lub Coffea canephora Pierre ex A. Froehner oraz napar z niego (tradycyjna żywność z państwa trzeciego) będzie mógł być stosowany w kategoriach żywności określonych w przepisach.

Ponadto, należy pamiętać o dodatkowych wymaganiach w zakresie znakowania:

  • Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „miąższ owoców kawowca” lub „cascara (miąższ owoców kawowca)” lub „napar z miąższu owoców kawowca” lub „suszony napar z miąższu owoców kawowca”.
  • Jeżeli produkt zawierający nową żywność zawiera kofeinę w ilości ponad 150 mg/l (jako taką lub po odtworzeniu), na jego etykiecie umieszcza się następujące wskazanie: „Wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się spożywania przez dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią” w tym samym polu widzenia co nazwa środka spożywczego, po czym podaje się zawartość kofeiny wyrażoną w mg na 100 ml.
  • Napar przygotowuje się zazwyczaj z maksymalnie 6 g miąższu owoców kawowca na 100 ml gorącej wody (> 75 °C). W przypadku miąższu owoców kawowca wprowadzanego do obrotu jako takiego i służącego do przygotowywania naparów konsumentom należy podać instrukcje dotyczące przygotowywania.

 

 

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0047&from=EN
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 351, str. 72 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.