powrót do Aktualności

Mięso hodowane komórkowo – stanowisko Polski

30 stycznia 2024

Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 23 stycznia 2024 zostało przedstawione stanowisko części Państw Członkowskich, w tym Polski, w odniesieniu do, jak to określono w dokumencie „new lab-grown artificial cell-based food” („nowej hodowanej w laboratoriach sztucznej żywności na bazie hodowli komórkowych”).

Tego typu produkcja żywności jest przedstawiona jako „zagrożenie dla podejścia opartego na gospodarstwach i metodach produkcji prawdziwej żywności, które leżą u podstaw europejskiego modelu rolnictwa.”

Z dokumentu dowiadujemy się między innymi, że:

Obecnie nie ma zezwolenia na wprowadzenie do obrotu mięsa hodowanego komórkowo na rynku UE. Wymagana jest w tym przypadku autoryzacja na podstawie przepisów w sprawie nowej żywności.

Co więcej, mięso pochodzące z hodowli laboratoryjnej nie stanowi bardziej przyjaznej dla środowiska alternatywy dla mięsa produkowanego ze zwierząt hodowlanych ani nie zapewnia wyższych standardów dobrostanu zwierząt. Wstępne badania wykazały również złą równowagę klimatyczną mięsa hodowanego w laboratorium i wskazują na bardzo energochłonny proces, generujący do 25 razy więcej równoważników CO2 na kilogram wyprodukowanego mięsa w porównaniu z prawdziwym mięsem.

Wzywamy Komisję do zapewnienia dokładnej i niezależnej wymiany informacji opartej na podstawach naukowych oraz przeciwdziałania wszelkim oszukańczym kampaniom „greenwashing”. Jeżeli informacje te wykażą, że mięso hodowane w laboratorium nie zapewnia wyraźnych korzyści, np. dla środowiska, zdrowia konsumentów, obszarów wiejskich i rolników, nie będziemy w stanie uwzględnić rozwoju tego nowego sektora w UE.

Dokument kończy się wezwaniem KE i państw członkowskich do:

podjęcia działań wyprzedzających przeciwko monopolizacji produkcji żywności i na rzecz dywersyfikacji podstawowej produkcji żywności w gospodarstwach rolnych gwarantowanej przez europejskich rolników. Ponadto wzywamy Komisję do przedstawienia opartej na faktach i kompleksowej oceny sztucznego mięsa przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż i spożycie. Ocena powinna uwzględniać kwestie etyczne, gospodarcze, społeczne i środowiskowe, odżywianie, bezpieczeństwo zdrowotne, suwerenność żywnościową i dobrostan zwierząt.

Dokument dostępny jest TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.