powrót do Aktualności

Najlepiej spożyć przed (końcem)”- Zmiana przepisów szybciej niż oczekiwania. NOWY PROJEKT KE

17 marca 2023

Grupa Ekspertów ds. rozporządzenia (UE) nr 1169/2011[1] w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przy Komisji Europejskiej pracuje nad zmianą tego aktu prawnego.

Rozważane zmiany zostały przedstawione 23 grudnia 2020 roku[2] i dotyczą:

  • Znakowania wartością odżywcza na froncie i profile składników odżywczych
  • Deklaracji pochodzenia (dla nowych kategorii produktów)
  • Oznaczania daty;

Dodatkowo 24 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę wpływu na etykietowanie napojów alkoholowych odnoszącą się do planowanych zmian w zakresie listy składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach produktów należących do tej kategorii.

Nie wszystkie planowane zmiany mogą być wprowadzone przez nowe „Rozporządzenie PE i Rady zmieniające Rozporządzenie 1169/2011 PE i R […]”. Inną opcją jest wprowadzenie wybranych zmian poprzez delegowane akty wykonawcze KE.

W tym miesiącu (marzec 2023 r.) przedmiotem spotkania Grupy Ekspertów była dyskusja nad projektem rozporządzenia delegowanego Komisji zmieniającego załącznik X (DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI, TERMIN PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA I DATA ZAMROŻENIA) do Rozporządzenia 1169/2011.

Znaczenie i Konsekwencje dla FIRM?

Rozporządzenie delegowane KE jest przyjmowane w ramach innej procedury legislacyjnej niż Rozporządzenie PE i Rady zmieniające Rozporządzenie 1169/2011. Różnica dotyczy zarówno formy udziału instytucji unijnych w pracach jak i ram czasowych przyjęcia aktu prawnego. Co do zasady przyjęcie rozporządzenia delegowanego Komisji następuje dużo szybciej, niż Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Powyższe może oznaczać, że zmiany w zakresie deklaracji daty będą obowiązywały szybciej niż inne aktualnie omawiane kwestie. Może to również oznaczać, że zmiany przepisów spowodują, że etykiety będą podlegały zmianom w najbliższych latach w kilku etapach.

Chcesz być na bieżąco ze zmianami prawa żywnościowego?

  • ZAPISZ się na bezpłatny NEWSLETTER IGI FOOD LAW (zobacz na dole strony)
  • Zamów miesięczny raport zmian w UE i krajowym prawie żywnościowym z komentarzami (wersj PL I EN) IGI FOOD LAW REPORT igifoodlaw@igifoodlaw.com

O planowanych zmianach i najważniejszych aktualnych kwestiach prawa żywnościowego w zakresie składu, oznakowania, i kontroli będziemy dyskutować podczas

XII Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Praktyczne wytyczne w oparciu o przykłady

WARSZTATY STOSOWANIA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

13-15 czerwca 2023 r.

Są jeszcze miejsca! 

SCZEGÓŁY 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

[2] https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-information-consumers-legislation/proposal-revision-regulation-fic_en

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.