powrót do Aktualności

Nakaz zaprzestania stosowania znaku graficznego certyfikatu GMP

31 lipca 2019

W oznakowaniu, reklamie i prezentacji żywności (w tym suplementów diety) nie można stosować treści oraz znaku graficznego informującego o posiadaniu certyfikatu GMP.

 

NA CZYM POLEGA PROBLEM?

W wyroku z 29 maja 2019 r. WSA w Gliwicach oddalił skargę firmy produkującej suplementy diety na decyzję PWIS dotyczącą nakazu zaprzestania stosowania znaku graficznego certyfikatu GMP.

Dobra praktyka produkcyjna, DPP (ang. Good Manufacturing Practice – GMP) jest to zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, zwłaszcza w branży farmaceutycznej i spożywczej.

Firma produkująca suplementy diety w oznakowaniu 33 produktów umieściła grafikę informującą o certyfikacie GMP.

Z treści informacji zawartych na zakwestionowanych opakowaniach nie wynika, że certyfikatem GPM posiadanym przez firmę objęte jest wytwarzanie produktów leczniczych, a nie suplementów diety.

Producent suplementów przyznał, że certyfikat dotyczy produktów leczniczych, których produkcja jest prowadzona w innych pomieszczeniach i na innych liniach produkcyjnych niż te przeznaczone dla suplementów diety.

Zastrzeżenia inspektora odnosiły się do tego, że grafika wprowadza konsumenta w błąd sugerując, że żywność, nieopatrzona takim symbolem, jest wytwarzana bez wdrożenia zasad GMP, obowiązkowych w każdym zakładzie produkcji środków spożywczych.

Zastosowanie takich dobrowolnych informacji na temat żywności stanowi naruszenie art. 7.2 a i c rozp. 1169/2011.

Zasadnym wydaje się również uzupełnienie podstawy naruszenia o art. 36.2.b) rozp. 1169/2011, z tego względu, że omawiana informacja skierowana do konsumenta może dezorientować odnośnie cech produktów i ich kategorii.

 

KOMENTARZ

Dużym problemem związanym z oznakowaniem i reklamą żywności, nie tylko suplementów diety, jest wykorzystanie w celach marketingowych informacji o stosowaniu zasad powszechnie obowiązujących.

Zastrzeżenia inspektora i orzeczenie sądu nie powinny być zaskoczeniem. Już w unijnych wytycznych z 2010 r. dotyczących dobrowolnych systemów certyfikacji jest mowa o tym, że nie powinny one sprawiać wrażenia, że certyfikowane produkty mają wyjątkowe właściwości, które odróżniają je od takich samych lub podobnych produktów.

 

Jak można poinformować konsumentów o dodatkowych i dobrowolnych inicjatywach producenta związanych z zapewnieniem lub podniesiemy standardu i jakości produkt?

 

Szczegółowe wytyczne i analizę przykładów z rynku przedstawimy na najbliższych szkoleniach otwartych IGIFC

Już 20 listopada – SUPLEMENTY DIETY – Warszawa

Marzec 2020 r.  – ZNAKOWANIE I REKLAMA ŻYWNOŚCI

2-3-4 czerwca 2020 r. – X Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego – Warsztaty Stosowania Prawa

Szczegóły wkrótce na www.igifc.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.